Rune Selmar

Rune är verkställande direktör för ODIN Fonders moderbolag ODIN Forvaltning samt investeringsdirektör. Han är civilekonom från Norges Handelshögskola i Bergen och auktoriserad fondmäklare från Bankakademin och auktoriserad finansanalytiker från Norska Finansanalytikernas Förening.

 

 

 

Bakgrund och erfarenhet

Rune har lång erfarenhet från flera chefspositioner i finansbranschen. Han har arbetat som chef för corporate finance hos N.A Jensen & Co och Saga Securities ASA samt varit investeringsdirektör och VD i Folketrygdfondet. Som som investeringsdirektör hade han ansvar för fondens placeringar i norska och nordiska aktier.

Han har även varit ansvarig för investeringsverksamheten i Rasmussengruppen och har jobbat på Norfund med ansvar för fondens investeringar inom finanssektorn i små och mellanstora bolag.