Øystein Dalby

Øystein har en Master i ekonomi från NHH och en MBA från Boston School of Management.

Bakgrund och erfarenhet