Oddbjørn Dybvad

Oddbjørn Dybvad är utbildad civilekonom från Norges Handelshögskola med specialisering inom finans. Han har tidigare arbetat som fondanalytiker.

Förvaltar dessa fonder

Bakgrund och erfarenhet

Sedan Oddbjørn började arbeta på ODIN 2005 har han varit en central person i uppbyggnaden av ODINs globala förvaltning med mycket goda resultat i fonderna som han förvaltat. Oddbjørn har också varit central under utformningen av ODINs investeringsprocess och analysfunktion.