ODINs Koldioxidavtryck

Koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens koldioxidavtryck ser ut. För att utföra beräkningarna har vi använt de riktlinjer som föreslagits av Fondbolagens förening och Bloombergs Portfolio Carbon Footprint.

Under 2017 började vi mäta klimatpåverkan för våra portföljer. Klimatpåverkan på fondnivå, i detta fall mätt i koldioxidintensitet, ger en fingervisning om hur stora utsläppen är för bolagen i en viss portfölj jämfört med intäkterna. Ju lägre siffra, desto bättre. Dock är det inte alla bolag som redovisar sina koldioxidutsläpp och vi måste därför göra våra bedömningar mot jämförbara bolag. Syftet med att redovisa klimatpåverkan för våra fonder är att uppmuntra bolagen att mäta sina egna utsläpp och sätta upp mål för att reducera dem från dagens nivåer.

Läs mer om hur vi beräknar klimatpåverkan här>>

Vårt mål
Vårt mål med allt vi gör är att skapa värde för våra andelsägare. Fokus på hållbarhet kommer att bidra positivt till värdeskapandet i våra företag framöver. Företag med ett tydligt fokus på hållbarhet kommer att minska de operativa riskerna och lagstiftningsriskerna. De kommer också att kunna få en billigare finansiering av sin verksamhet. Företag som prioriterar miljö- och samhällsansvar belönas ofta också i form av mer lojala medarbetare och lojala kunder.

Sammantaget kommer dessa faktorer att motivera en högre värdering av mer hållbara företag. Som aktieägare kan vi bidra till att påverka de företag vi äger att prioritera miljö- och samhällsansvar och därmed skapa starka och hållbara affärsmodeller som är anpassade för framtiden.

Koldioxidavtrycket ger en historisk ögonblicksbild av utsläppen från företagen i fondens aktieportfölj. Eftersom utsläppsuppgifter huvudsakligen rapporteras i företagens årsrapport baseras koldioxidavtrycket på rapporterade och uppskattade uppgifter för året 2018. Uppgifter för 2019 kommer att finnas tillgängliga under 2020.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.