ODIN Sverige ökade över 14 procent i april

Efter en turbulent månad i mars kom det en kraftig återhämtning för världens börser i april. ODIN Sverige steg med över 14 procent vilket är mer 6 procentenheter bättre än index.

Många investerare ställer sig frågande om denna uppgång kom för tidigt och vad som egentligen är inprisat i aktiekurserna. Troligtvis är det för tidigt att ropa ”faran över”. Fonden ligger fortfarande minus sedan starten på året och den globala avstängning som vi har sett under de senaste månaderna skapar stora ekonomiska effekter, och trots räddningspaketen kommer många företag sannolikt att få stora utmaningar framöver.

ODIN Sverige investerar i lönsamma kvalitetsbolag med kapitallätta affärsmodeller. Vår erfarenhet är att sådana företag också snabbt kommer ur kriser den dagen omständigheterna återgår till det normala.

Rapportsäsongen
Rapportsäsongen är nu igång och cirka ¾ av företagen i portföljen har rapporterat. Rapporterna har generellt tagits emot väl av marknaden genom stigande aktiekurser.

De innehav som har tagits emot negativt är Beijer REF, Assa Abloy, Atlas Copco och Essity. I förhållande till förväntningarna har rapporterna hittills varit något mer blandade, ungefär hälften av företagen rapporterade under förväntningarna.

– Det är viktigt att komma ihåg att merparten av Q1 bestod av i princip normal aktivitet för företagen, eftersom vi inte såg några stora coronaeffekter före mars månad. Vi är därför mindre bekymrade över vad företagen har levererat under Q1 och har desto större fokus på vad de säger om framtiden, säger Vegard Søraunet.

ODIN Sveriges förvaltare Vegard Søraunet

Ett exempel är Beijer REF, en av våra största positioner, som tillverkar och distribuerar produkter för kylning i lager, butiker och restauranger. Dessutom utför de tjänster. Beijer REF levererade svagare än väntat men påpekar att fabriker nu öppnar igen i Italien och Kina. De förväntar sig ett tufft Q2, men förväntar sig att vara tillbaka till det normala igen under fjärde kvartalet. Om detta sker är det mycket positivt och är förmodligen det vi nu ser prisas in i marknaden. Om vi ​​får en ny runda med nedstängningar på grund av coronaviruset finns det en ganska stor fallhöjd då vår syn är att det skulle tas emot mycket negativt av marknaden.

Olika drivkrafter i portföljen
ODIN Sverige är sammansatt av företag med olika drivkrafter, och de chocker som vi har sett på marknaden den senaste tiden kommer att påverka bolagen olika. Vissa är av en mera defensiv karaktär och håller sig väl under perioder av osäkerhet, medan andra affärsmodeller har gynnats av de förändringar vi har upplevt på sistone.

– Låt oss ta några exempel, säger Vegard. När många nu tillbringar mer tid hemma har det resulterat i en ökad efterfrågan på byggprodukter. Byggmax, som har varit en utmanande investering för oss under ett par år, har mer än fördubblats den senaste månaden. Andra företag som ser en bra efterfrågan är dataspelutvecklaren Embracer, vars aktie har ökat med nästan femtio procent hittills i år. Andra positiva bidragsgivare är Addlife (medicinteknik), Biotage (laboratorieutrustning) Axfood (livsmedel), Nibe (klimatpumpar) och Essity (toalettpapper etc.).

Kapitallätta affärsmodeller
– Företag med kapitallätta affärsmodeller har förmågan att snabbt anpassa sina kostnader efter rådande omständigheter och därmed klara sig bättre under turbulenta perioder. Ett bra exempel på det är Atlas Copco. Trots att det är ett industriföretag exponerat för olika industricykler har de outsourcat en hel del produktion till underleverantörer. När aktiviteten minskar kan de därför lättare justera kostnaderna, säger Vegard.

– Ett annat exempel är teknikkonsulten Sweco där löner och anställda är den största kostnadsposten. Vid lägre aktivitet kan de permittera anställda. Generellt ser de dock en bra aktivitet inom segmentet infrastruktur under dessa tider. Det verkar motcykliskt då regeringar tenderar att stimulera ekonomin genom att bygga mer under svagare ekonomiska tider i syfte att stimulera sysselsättningen i samhället, fortsätter Vegard.

Förändringar i portföljen
Under april månad har vi gjort några mindre förändringar i portföljen. Vi har bytt vår exponering mot fastigheter från Atrium Ljungberg till Sagax. Anledningen är att vi känner oss mer bekväma med Sagax logistik och lagerexponering. Atrium har trots allt en viss exponering mot handel och service som har det svårt. Sagax har även en högre bolagskvalitet och när båda aktierna har fallit till följd av corona nyttjar vi möjligheten till att ändra i vår portfölj.

– Vi har också sålt våra aktier i Autoliv efter många år som ägare. Likviden har vi använt till att öka vår position i Hexpol. Båda företagen är som bekant beroende av fordonsindustrin, men Hexpol har en lägre exponering än Autoliv. Bilproduktionen förväntas av allt att döma att falla mellan 40 och 50 procent från toppen. Den stora frågan är hur snabbt den kommer tillbaka. Vi skulle gärna se stimulanspaket från myndigheterna i syfte att öka efterfrågan, säger Vegard.

– Liksom under finanskrisen tror vi att det kommer då branschen är alltför viktig för sysselsättningen. I fallet Autoliv har aktien stigit 50 procent från botten och vi bedömer därför att prissättningen inte är lika attraktiv längre med tanke på de utmaningar som branschen står inför.

Vad tror vi framöver?
Estimaten för Stockholmsbörsen 2020 är ned ungefär 17 procent. För 2021 har vi ännu inte sett några stora justeringar men förändringar lär komma. Samtidigt har aktiekurserna återhämtat sig starkt under april vilket fått till följd att värderingen har blivit mer utmanande, i alla fall i det korta perspektivet.

Historiskt har vi sett många exempel på att kvalitetsföretag ofta har de finansiella muskler som krävs för att i sämre tider finna och utnyttja möjligheter till att öka sin marknadsposition eller ta nya positioner i nya segment. Det är också det vi vill att våra portföljbolag ska göra. Kriser är som bekant alla möjligheters moder. Vår erfarenhet är att kvalitetsbolag också snabbare kommer ut ur kriser den dagen världen återgår mer till det ”normala”.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och hur vi arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för våra andelsägare.