ODIN Sveriges månadsrapport för januari – silverplats i Årets Sverigefond 2019

I slutet av januari kom ODIN Sverige och förvaltare Vegard Søraunet på en silverplats i Privata Affärers Årets Sverigefond!
ODIN Sverige fick silverplats i Privata Affärers Årets Sverigefond

ODIN Sverige och förvaltare Vegard Søraunet fick en glädjande silverplats i Privata Affärers Årets Sverigefond! Juryn gör bland annat en bedömning utifrån avkastning och risk under 2019 samt tre år tillbaka.

Vegard blev också korad till ”Bästa Stockpicker” i Privata Affärers tävling Börspanelen. Fem börsproffs tävlar under året och när året är slut summeras aktievalen och jämförs med börsindex. Av Vegards tio aktieval gick nio bättre än index.

Efter ett starkt 2019 började 2020 med en svag uppgång för ODIN Sverige och aktiemarknaderna, även om kursrörelserna varit ganska slagiga.

Under månaden har vi kunnat notera att Coronaviruset har gett upphov till en del osäkerhet och flera rubriker i marknaden. Omfattande karantäner har införts i hopp om att undvika fortsatt spridning. Under månadens sista dag lämnade Storbritannien slutligen EU, vilket inte vållade någon större dramatik. Svåra förhandlingar runt de framtida handelsrelationerna kvarstår dock.

Starkaste och svagaste bidragsgivare
Vi befinner oss mitt i rapportsäsongen med blandade resultat. I många fall är aktiekursreaktionerna betydande, både på den negativa och den positiva sidan, vilket i sig kan skapa möjligheter.

NCC:s kvartalsrapport visade på en positiv utveckling inom infrastruktur och delar av byggverksamheten, och utdelningen höjdes till 5 kronor per aktie. Tillsammans med Addnode var NCC den bästa bidragsgivaren under januari. Efter ett starkt 2019 för Beijer Alma backade aktien i januari och de blev tillsammans med Fenix ​​Outdoor våra svagaste innehav under månaden.

Förändringar i portföljen under januari
Vi gjorde inga större förändringar i portföljen i januari. Vi köpte fler aktier i Handelsbanken och utnyttjade rekylen i Beijer Alma för att utöka vårt innehav i vad vi tycker är ett fint och välskött kvalitetsbolag.

Vi tog också in ett nytt företag i portföljen, programvarubolaget Vitec med huvudkontor i Umeå. Företaget utvecklar och levererar standardprogram till företag inom olika nischer och branscher. Med över 30 års historia kan Vitec visa en imponerande tillväxt drivet av goda förvärv av välskötta programvarubolag och de är idag ledande inom sin nisch i Norden. Affärsmodellen bygger i hög grad av repetitiva intäkter, där de levererar programvarorna via internet som ett abonnemang. Det ger stabila och förutsägbara intäkter som skapar förutsättningar för ett långsiktigt agerande. För kunderna innebär det låga investeringskostnader, att det är enkelt att komma igång och blir en långsiktig trygghet med snabb tillgång till uppgraderingar och nya funktioner.

Deras erbjudande, där det kan vara ganska svårt att byta mjukvaran för kunderna, i kombination med en bred exponering för olika branscher bidrar till att vinsten och intäkterna är stabila.

Vi tror att Vitec kan fortsätta växa genom lönsamma bolagsförvärv också under de kommande åren. De förvärvade bolagen är välskötta vertikala programvarubolag med erkända produkter på mogna marknader. Vitec har samma inställning som oss när det kommer till investeringar. Det är viktigt att bolagen de köper är välskötta, har god lönsamhet och positiva kassaflöden vid förvärvandet. De investerar heller inte i förhoppningsbolag eller framtida förväntningar utan gillar, precis som vi, beprövade affärsmodeller.

Vegard blev bästa stockpicker i Privata Affärers ”Börspanelen”

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.