ODIN Sverige – förvaltarkommentar oktober

Generellt sett har 2020 varit ett mycket händelserikt år, där våra innehav än en gång visat sin styrka. Det är bolagens fundamentala utveckling som driver det långsiktiga värdeskapandet.

Oktober blev en turbulent månad på den svenska aktiemarknaden. Månaden inleddes med uppgångar men sjönk sedan kraftigt tillbaka drivet av förnyad oro kring covid-19 och osäkerhet kring valet i USA.

Generellt sett har 2020 varit ett mycket händelserikt år, där våra innehav än en gång visat sin styrka. Det är bolagens fundamentala utveckling som driver det långsiktiga värdeskapandet. Nu när rapportsäsongen går mot sitt slut kommer det troligen vara externa faktorer som styr den kortsiktiga utvecklingen på börsen. Åt vilket håll det kommer gå har vi ingen uppfattning om, men på längre sikt är vår övertygelse oförändrad: De bästa bolagen vinner, och det är de vi vill äga.

Händelser
Under oktober har rapportsäsongen för det tredje kvartalet dragit igång för fullt och 24 av fondens 30 innehav har rapporterat. Vår bedömning är att rapporterna överlag kommit in klart över förväntan, vilket än en gång visar på styrkan i de fina bolag vi har investerat i. Den generella bilden är, precis som efter andra kvartalet, att omsättningen överlag är i linje med förväntningarna, men att bolagen är bättre än väntat på att kontrollera sina kostnader, vilket har medfört högre marginaler och vinstnivåer än väntat.

Fonden som helhet är dock ned under månaden, trots överlag goda rapporter, vilket vi tror beror på den ökade generella oron på marknaden (en andra våg av covid-19 och det amerikanska valet) kombinerat med starka uppgångar sedan botten i mars. 

Embracer (+7,9%) är vårt enskilt största innehav i portföljen och det är även den aktie som utvecklats bäst under oktober, vilket är glädjande.

Addnode (+6,5%) var den aktie som utvecklades näst bäst under oktober, efter en stark rapport som visade på kraftigt högre lönsamhet, drivet av betydligt lägre kostnader än väntat.

Beijer Ref (-17,0%) var även denna månad den svagaste aktien i portföljen. Rapporten kom in ungefär i linje med förväntningarna, så vår bedömning är att kursnedgången under månaden främst beror på säljflöden som drivits av vinsthemtagningar, relativt hög värdering och att bolaget påverkats negativt av pandemin. Vår bedömning är dock att den långsiktiga potentialen är oförändrad.

Byggmax (-16,6%) har fallit tillbaka efter en stark utveckling hittills i år (+67%). Rapporten som helhet kom in i linje med högt ställda förväntningar, men med ännu bättre lönsamhet än väntat. Vår bedömning är att kursnedgången drivits av vinsthemtagningar från kortsiktiga investerare som varit ute efter vinnare på coronakrisen. Trots årets uppgång är dock vår bedömning att marknaden fortfarande underskattar potentialen i de förbättringar som ledningen genomfört i verksamheten de senaste åren.

Ändringar i portföljen
Under oktober har vi inte avyttrat eller köpt in några nya innehav. Den enda större justeringen vi har gjort är att vi har utökat vår position i Embracer i samband med en nyemission där bolaget hämtade mer pengar i syfte att göra ytterligare förvärv.

Vi ser detta som positivt och valde att fortsätta stötta bolaget på deras mycket framgångsrika förvärvsresa, då vår bedömning är att bolaget har goda förutsättningar för att fortsätta växa lönsamt i många år. Embracer blev därmed det enskilt största innehavet i portföljen.

ODIN Sveriges produktblad oktober

Förändringar i portföljen hittills i år

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.