ODIN Sustainable Corporate Bond förvaltarkommentar nov

November var en positiv månad på flera finansmarknader.

Positiv avkastning på finansmarknaderna i november
På obligationsmarknaden var lägre kreditmarginaler och fallande räntor gynnsamma för utvecklingen, både på den nordiska och den bredare europeiska marknaden. Aktiviteten på obligations-marknaden tog fart i november efter minskad likviditet under tidigare månader och det har skett flera nya transaktioner på marknaden under månaden.

Fler nyinvesteringar i november
ODIN Sustainable Corporate Bond deltog i flera nyemissioner i november, bland annat gröna obligationer utgivna av det tyska energibolaget EnBW och det tyska industriföretaget Covestro. Lånebeloppet för den gröna obligationen utgiven av EnBW förväntas fördelas mot produktion av vind- och solenergi, medan den gröna obligationen utgiven av Covestro i huvudsak förväntas användas för utveckling av produkter anpassade till en cirkulär ekonomi och åtgärder för att förhindra utsläpp av växthusgaser.

Fonden investerade även i en vanlig obligation (ej klassificerad som grön) från det franska industriföretaget Schneider Electric. Företaget utvecklar produkter som hjälper kunder att minska sitt klimatavtryck, till exempel genom energieffektiva lösningar i byggnader. Bolaget ingår i ODIN Bærekrafts portfölj.

Grön obligation från Scania
Den största investeringen fonden gjorde i november var i en grön obligation utgiven av fordonstillverkaren Scania. Scanias gröna ramverk öppnar upp för användningen av lånebeloppet mot flera kategorier, men bolaget kommunicerar att lånebeloppet från obligationen främst kommer att gå till utveckling relaterade till fossilfria lösningar för lastbilar och bussar.

Över 90 procent av Scanias utsläpp kommer från deras kunders användning av lastbilar och bussar (Scope 3-utsläpp), och Scanias mål är att minska dessa utsläpp med 20 procent till 2025, jämfört med 2015. Den gröna obligationen som företaget emitterar bidrar till det målet. Företagets ambitioner att minska utsläppen valideras av initiativet Science Based Targets, ett initiativ som mobiliserar företag att sätta upp vetenskapsbaserade mål som ligger i linje med en framtid på 1,5°C.

Scanias elportfölj förväntas växa under de kommande åren, med ett mål att 10 procent och 50 procent av deras intäkter ska komma från ellösningar till 2025 respektive 2030. Koldioxidutsläppen från eltruckar under hela deras livscykel är betydligt lägre än de är för lastbilar som drivs med fossila bränslen. Det finns dock också framträdande riskfaktorer att ta hänsyn till för ansvarsfull produktion av elfordon. Detta inkluderar bland annat utvinning av råvaror, koldioxidavtryck från tillverkningen av fordonen, samt kassering av batterierna. Vår bedömning är att Scania har genomfört bra åtgärder och mål för dessa riskfaktorer, inklusive riktlinjer för leverantörer och utvinning av råvaror samt användning av 100 procent förnybar energi i företagets verksamhet.

Minskade utsläpp från transporter är avgörande för att nå globala miljömål och Scanias gröna obligation bidrar till fondens hållbarhetsmål Hållbara transporter och infrastruktur.

Månadsrapport med siffror

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.