ODIN Sustainable Corporate Bond förvaltarkommentar oktober

Oktober var en bra månad på finansmarknaderna.

Positiv avkastning på finansmarknaderna i oktober
Oktober var en bra månad på finansmarknaderna. På den europeiska obligationsmarknaden gick kreditspreadarna lägre under månaden, vilket resulterade i positiv avkastning för europeiska företagsobligationer. Däremot genererade den nordiska obligationsmarknaden negativ avkastning, då kreditspreadarna steg under månaden. Aktiviteten i obligationsmarknaden var måttlig i oktober och har präglats av minskad likviditet.

Nytt bolag i fonden – BT Group
I slutet av oktober var ODIN Sustainable Corporate Bond investerad i 38 obligationer fördelade på 38 emittenter.

Fonden har tagit in ett nytt bolag i form av en vanlig obligation i det brittiska telekombolaget BT Group. En vanlig obligation innebär att obligationen inte klassificeras som grön eller social, men vi anser att det bolag som har gett ut obligationen passar in i fonden då det bidrar till minst ett av fondens utvalda hållbarhetsmål utan att orsaka betydande skada på de återstående målen.

Ett telekombolag förbrukar mycket energi i form av kontinuerlig strömförsörjning till basstationer och överföringskablar och sedan 2020 drivs BT Groups telenät med 100 procent förnybar energi. Dessutom arbetar BT Group med flera åtgärder för att effektivisera den egna verksamheten, bland annat modernisering av nätet, nedläggning av äldre nät och omställning av fordonsflottan till elfordon. Dessa åtgärder har bidragit till att företagets CO₂-utsläpp i den egna verksamheten har minskat med 55 procent sedan 2016, mot ett mål på 87 procent till 2030.

Telekombolag står bara för en liten del av globala utsläpp
Trots en hög förbrukning av el står teleföretagen för en liten del av de globala utsläppen, och över 2/3 av BT Groups CO₂-utsläpp kommer från deras värdekedja (Scope 3-utsläpp). Detta inkluderar inköpta varor som material, kablar och bränsle, samt användning av produkter och tjänster som säljs till kunder. BT Group arbetar därför med sina leverantörer för att hjälpa dem att minska sina utsläpp, samtidigt som de fokuserar på återanvändning och återvinning av sina produkter. Dessutom har företaget ett krav på att alla nya leverantörskontrakt över £25 miljoner måste ha ett vetenskapsbaserat nettonollmål på plats, eller förbinda sig till detta inom sex månader. BT Group är självt validerat av initiativet Science Based Targets, ett initiativ som mobiliserar företag att sätta upp vetenskapsbaserade mål som ligger i linje med en framtid på 1,5°C. Ovan nämnda åtgärder har bidragit till att CO₂-utsläppen från företagets värdekedja minskat med 28 procent sedan 2016, mot ett mål på 42 procent till 2030.

Utöver omstrukturering i den egna verksamheten har ett telekomföretag också potential att digitalisera och koldioxidutlösa andra delar av ekonomin genom tjänster som 5G, Internet of Things och big data. Det är tjänster där dataöverföring krävs och kan hjälpa sina kunder att minska koldioxidutsläppen, till exempel genom att effektivisera byggnader genom digitala lösningar, molnlagring och telefonkonferenser.

En effektiv och ansvarsfull drift av telenätet är nödvändig för samhällets ökade behov av dataöverföring och BT Groups arbete inom detta område bidrar till fondens hållbarhetsmål ”Hållbara transporter och infrastruktur”.

Lyssna på tre minuter om ODIN Sustainable Corporate Bond med förvaltare Nils Hast

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.