ODIN Small Caps resa i april

Efter en svag månad i mars såg vi en kraftig återhämtning på börserna i april. Det har kommit flera tecken på en förbättrad situation i många länder och ett antal åtgärdspaket har satts in för att stötta bolag och arbetstillfällen i denna ovanliga situation.

Många investerare ställer sig frågande om denna uppgång kom för tidigt och vad som egentligen är inprisat i aktiekurserna. Troligtvis är det för tidigt att ropa ”faran över”. Den globala avstängning som vi har sett under de senaste månaderna skapar stora ekonomiska effekter, och trots räddningspaketen kommer många företag sannolikt att få stora utmaningar i framtiden.

Fondens förvaltare Jonathan Schönbäck

Fonden
ODIN Small Cap, C-klass, utvecklades avsevärt bättre än marknaden under månaden som gick och steg med 13,83% vilket var 2,54% bättre än Carnegie Small Cap Index. Under månaden noterade vi ett tydligt fokus i marknaden på kapitallätta, lågt skuldsatta kvalitetsbolag, vilket bidrog till den goda utvecklingen för fonden.

Sedan start den 28 januari i år har fonden backat -9,30% (per den 30 april). En klen tröst är att vi studsat upp en hel del sedan botten i mars samt gjort det 6,89% bättre än Carnegie Small Cap Index som under samma period har backat med -16,19%.  

Marknaden
Marknaden har under april månad stabiliserats vilket förhoppningsvis är ett första tecken på att vi kan börja lägga den största oron för corona bakom oss och fokusera på att flera länder är på väg att öppna upp igen. Bolagen får möjlighet att återgå till en mer normal miljö, även om det kommer ta lång tid innan allt återgår till hur det var innan världen stängde ner.

Det är mycket glädjande att konstatera att våra välskötta bolag väljer att fokusera på möjligheterna just nu och vi är fortsatt övertygade om att de flesta innehaven kommer att komma igenom detta stärkta och med ännu bättre position i marknaden än innan virusutbrottet. Det är i tider som det här som bra bolag får möjligheter och mindre välskötta bolag drabbas hårt. Det skapas möjligheter till ett stort värdeskapande de kommande fem åren i de bolag som väljer att fokusera på möjligheter och har finansiella möjligheter att agera när det uppstår bra lägen.

Som vårt innehav Limes VD Erik Syrén uttryckte sig när vi diskuterade bolagskultur efter den senaste rapporten. ”Vi har varit igenom två kriser tidigare och vi hanterade dem med både lönsamhet och tillväxt”. Organisationen uppskattar tigermentaliteten att man vill behålla hela flocken hela vägen vilket skapar en trygghet och ett lugn. Samtidigt vill man skapa en krismedvetenhet för att alla ska vara kreativa och proaktiva.

Rapportsäsongen
I slutet av april hade 22 av fondens 35 innehav rapporterat och i genomsnitt har det varit en rätt neutral rapportsäsong. Bolagen som hittills rapporterat för första kvartalet har varit mycket försiktiga inför utvecklingen under andra kvartalet. Generellt har försäljningen gått som förväntat medan marginalerna överraskat på den positiva sidan. Många av innehaven har också haft bra kassaflöden vilket förbättrat skuldsituationen.

Fondens största innehav Sinch hade en bra Q4 rapport och följde upp den med en mycket bra Q1 rapport där den organiska tillväxten var 32 procent. Delvis var detta en effekt av temporära extremvolymer när corona spreds över världen men underliggande så fortsätter bolaget att bevisa sig och ta marknadsandelar i det globala perspektivet. Skillnaderna i underliggande marknader och påverkan på bolagen är dock stor mellan fondens innehav, exempelvis drabbades MedCap mycket negativt av nedstängningarna på grund av viruset. Men – det är alltid trevligt när man är inne i rapportsäsonger och det återigen är bolagsnyheter som dominerar framför generella makronyheter.

Förändringar i portföljen
Under månaden har vi trots den turbulenta marknaden haft fortsatta inflöden i fonden vilket är mycket glädjande.  Vi har använt de inflödena för mindre justeringar samt deltagit i två emissioner.

Sinch, som genomförde en mycket lyckad emission i samband med förvärvet av Wavy i Latinamerika i mars, blev den främsta bidragsgivaren i april. Delvis drivet av det stora förvärvet men även av den tidigare nämnda rapporten i slutet av månaden. På grund av den starka utvecklingen i aktien och en vikt på 9 procent så skalade vi försiktigt för att inte gå över 10 procent av fonden.

I slutet av april deltog vi i MedCaps emission där de tog in 229 miljoner kronor för att skapa beredskap för nya förvärv. Det är glädjande att konstatera att bolaget väljer att se möjligheter i denna tuffa situation trots att de själv har drabbats. I samband med emissionen så fick bolaget även ett antal nya större ägare som tidigare inte funnits med i ägarlistorna.

Vi deltog också i NCABs emission för att finansiera förvärvet av Bare Board Group i USA. NCAB tog in 287 Mkr varav 125 Mkr användes till förvärvet av som därmed dubblar nettoomsättningen i USA. Bolaget som har sin bas i Florida med kontor i Kanada och Taiwan är en av de ledande leverantörerna av mönsterkort i USA. NCAB har därmed genomfört två förvärv sedan viruset började sprida sig. I vår dialog med bolaget ser de stora möjligheter till att stärka sin position i denna tuffa marknad precis som de gjorde under krisen 2008.

Under månaden så har vi även ökat våra innehav i Lime och Vitec efter bra rapporter. Vi har således fortsatt att öka andelen kapitallätta affärsmodeller i fonden eftersom vi tror att de kommer drabbas något mindre än andra mer kapitaltunga verksamheter i denna mycket speciella omvärldssituation.

Vi kunde givetvis inte förutspå att vi skulle få en så pass turbulent start när fonden började investera i bolag den 28:e januari. Men vi kan glädjande nog konstatera att de flesta bolag som vi investerat i har bevisat sig sett till bolagskultur och därmed affärsmodell och underliggande utveckling.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och hur vi arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för våra andelsägare.