ODIN Small Cap har fått en flygande start

Vi lanserade vår nya aktiefond ODIN Small Cap den 28 januari i år, och den har fått en fantastisk start! Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i nordiska småbolag med fokus på hållbarhet och kvalitet.

ODIN Small Cap är en aktivt förvaltad aktiefond som har en tydlig inriktning mot mindre, etablerade och hållbara kvalitetsbolag, främst i Sverige. Fonden förvaltas av välmeriterade Jonathan Schönbäck, som sedan i somras har arbetat intensivt med framtagandet av ODIN Small Cap.

– Jonathan är expert på nordiska aktier. Han har toppat listorna över de bästa förvaltarna i Sverigekategorin de senaste fem och tio åren. Som ansvarig för Selektivkonceptet i Handelsbanken levererade han imponerande förvaltningsresultat, säger investeringsdirektör Vegard Søraunet.

– Vi är väldigt glada över att ha Jonathan med i vårt team här i Sverige. Det visar att ODIN satsar och växer genom att ha fond som är registrerad i Sverige med en förvaltare på plats i Stockholm, säger Tomas Hellström, VD för Sverige.

Förvaltare Jonathan Schönbäck, CIO Vegard Søraunet och VD Sverige Tomas Hellström

Varför nordiska småbolag?
Sverige och resten av Norden är perfekt för små företag med internationella ambitioner. Korruptionen är låg, levnadsstandarden hög, ägarstrukturen tydlig och det finns en kultur för att satsa på investeringar utomlands.

– Vi ser en stor potential för meravkastning i nordiska småbolag, särskilt de svenska. Sverige har det största investeringsuniverset för små företag i Norden, cirka 350 av 675 företag totalt. Det är därför naturligt att ODIN Small Cap investerar till största delen där, även om det finns många bra företag i Norge och Danmark också, säger Jonathan.

Små företag är ofta mer flexibla och har en styrelse och ägare som är nära verksamheten. Mindre, entreprenörsdrivna företag kan därför fatta beslut och skala upp sin affärsidé snabbare och har därför en större potential för tillväxt.

Bäst avkastning i nordiska småföretag
– Nordiska småbolag har levererat cirka 600 procent högre avkastning än nordiska storbolag och cirka 750 procent bättre än globala under de senaste tjugo åren. Det visar vilken potential som finns i mindre bolag. Tillsammans med vår investeringsfilosofi, ODIN-modellen, som kan visa solida resultat sedan 1990-talet, ger det oss de bästa förutsättningarna för att hitta de allra bästa kvalitetsbolagen till ODIN Small Cap, säger Jonathan.

Exempel: Om du investerade 1 miljon kronor i nordiska småbolag mellan 2000 och 2019 skulle dina pengar ha vuxit till över 10 miljoner kronor. Det är runt 6 miljoner mer än vad du skulle ha fått i en investering i nordiska storbolag och runt 7 miljoner mer än en investering i globala storbolag.

Ovan ser du utvecklingen i aktieindexet för nordiska småföretag, MSCI Nordic Small Cap, jämfört med MSCI Norden och MSCI World från 2000 till 2020 (källa: Bloomberg).

Hållbarhet och kvalitet innebär god avkastning
Företag av god kvalitet, som också är duktiga inom hållbarhet, tenderar att ge bättre långsiktig avkastning för investerare och har mindre svängningar.

– En hållbar affärsmodell är en grundläggande förutsättning för företag att växa och skapa värde i framtiden. Företagen i ODIN Small Cap har därför en hållbar profil, i linje med ODIN-modellen. Med andra ord, vi investerar i ansvarsfulla företag med en stark företagskultur, som ständigt förbättras genom etablerade varumärken, tydliga nischer, effektivisering och förvärv, förklarar Jonathan.

Större inflytande för en ansvarsfull förvaltare
För oss på ODIN handlar hållbarhet om tillsammans arbeta för en bättre framtid.

– Vi träffar ofta ledningen för de företag vi investerar i och har en aktiv och öppen dialog om att ha en hållbar verksamhet. I små företag kommer vår röst som förvaltare att väga tyngre eftersom vår andel i företaget är större. Detta gör det lättare för oss att få igenom viktiga förändringar som är i andelsägarnas intresse och som gör oss till stolta ägare, avslutar Jonathan Schönbäck.

ODIN Small Cap i korta drag:
● Fokuserar på nordiska småbolag där möjligheterna är störst
● ODIN-modellen ger oss de bästa förutsättningarna för att hitta de bästa företagen
● Företag med en hållbar profil som vi kan vara en stolt ägare i
● Större inflytande, där det är lättare för oss att få igenom viktiga förändringar
● 21 av 34 bolagen i fonden har ett marknadsvärde under 10 miljarder kronor
● Registrerad i Sverige med förvaltare på plats i Stockholm

Läs mer om ODIN Small Cap här

ODIN Small Cap fondsida

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.