ODIN Small Cap fyller 6 månader! Hurra!

Avkastningsmässigt har fonden gått upp 11 procent sedan start, vilket är 9,4 procentenheter bättre än underliggande index. (per 2020-07-27)

Vår fond ODIN Small Cap startade den 28 januari i år och fyller idag 6 månader. Den har gått starkt trots den minst sagt turbulenta starten. Fondens förvaltare Jonathan Schönbäck hade en noga framtagen fond klar i god tid före lanseringen i januari och hade gjort en grundlig analys av företagens skulder, risker och möjliga kapitalbehov.

”I turbulenta tider är bolagskulturen ännu mer central. Med vårt tunga fokus på bolagskultur så har vi väldigt hållbara, välskötta och högkvalitativa bolag i vår fond. En bra bolagskultur driver en stark affärsmodell vilket gör att man får fram rätt produkter och tjänster och bolaget kan hantera tuffa situationer bättre” säger Jonathan Schönbäck.

Fondens förvaltare Jonathan Schönbäck, när han inte kollar grafer eller pratar med bolag

Fonden förvaltar nu över 1,7 miljarder kronor. Ett sådant förtroende från en stor bredd av investerare är väldigt glädjande och något vi arbetar hårt med varje dag.

Här hittar du fondens senaste produktblad med avkastningssiffor

Avkastningsmässigt har fonden gått upp 11 procent sedan start, vilket är 9,4 procentenheter bättre än underliggande index. (per 2020-07-27)

Bolagskultur och hållbara affärsmodeller
Ett tungt fokus på bolagskultur ger också en väldig tydlig affärsmodell, vilket i sin tur ger en hållbar affärsmodell. En hållbar affärsmodell är enligt oss på ODIN en grundförutsättning för ett långsiktigt värdeskapande.

”Har du en bra, sund bolagskultur så slösar du inte på resurserna och får därmed en hög avkastning på kapitalet. Vårt starka fokus på kulturen i bolagen gör oss lite unika. Dessutom fokuserar vi på lite mindre bolag än vad många andra småbolagsförvaltare gör” fortsätter Jonathan.

Fonden har fortsatt fokus på mindre innehav även om bolag som Sinch och Beijer Ref utvecklats otroligt bra i år.

”Det viktigaste för oss är inte hur det senaste kvartalet har gått, utan att se hur bolagen påverkas på lång sikt. Det är glädjande att konstatera hur snabbt många bolag har anpassat sig i denna extrema situation och vår tro är att detta leder till att bra och välskötta bolags position stärks ytterligare framöver.”

Börja spara i ODIN Small Cap i vårt eget investeringssparkonto (ISK) här

Bra rapportperiod
Rapportperioden för fondens bolag har varit bra än så länge. Marginalerna och därmed vinsterna är generellt bättre än marknaden hade förväntat sig, och därmed också kassaflödena. Förväntningarna hade kommit ner rejält inför rapportperioden, men många bolag har gjort stora insatser för att balansera de extrema rörelser som varit under kvartalet.

”Det visar vilken hög kvalitet våra innehav har. Glädjande nog har vi lyckats ha en större vikt i de bolag som levererat än de som haft det allra tuffast.”

Sdiptech en av fondens bästa bidragsgivare
En av fonden bästa bidragsgivare hittills i år är teknikkoncernen Sdiptech som släppte en bra rapport i förra veckan som visade på stärkt lönsamhet. Sdiptech har en uttalad tillväxtstrategi och har under juni och juli förvärvat tre bolag. De har fokus på att bygga starka marknadspositioner och uppdaterade sina finansiella mål dagen innan rapporten. Sdiptech har påverkats väldigt lite av corona på grund av sin exponering mot infrastruktur.

”Det är lättare att gå igenom en kris när man har ett stort förtroende för företagen och dess förmåga att fatta rätt beslut och bygga långsiktigt värde. Hur svenska företag kommer att klara sig i höst avgörs sannolikt av om det kommer en andra våg av smittspridning, men vi är övertygade om att innehaven i ODIN Small Cap kommer att komma ut ännu starkare på andra sidan.” avslutar Jonathan.

Läs de två artiklarna från juni och juli om ODIN Small Cap här:
Det är i kriser vår aktiva förvaltning bevisar sig
Glädjande att marknaden varit villig att investera kapital i kvalitetsföretag trots tubulensen

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.