ODIN Small Cap Förvaltarkommentar augusti

Rapportperioden inleddes med fina siffror och avslutades i samma positiva anda.

Rapporter för årets andra kvartal fortsatte att rulla in från bolagen under augusti månad och vid månadsskiftet hade alla bolag i portföljen, med ett undantag, rapporterat. Rapportperioden inleddes med fina siffror och avslutades i samma positiva anda. Så gott som samtliga portföljbolag presenterade siffror som var bättre eller i linje med redan högt ställda förväntningar, något som bidrog till ännu en stark månad för ODIN Small Cap.

Utomordentligt stark utveckling för ODIN Small Cap

ODIN Small Caps andelsägare har tagit del av en utomordentligt stark avkastning, både de som varit med sedan start i januari i fjol, och de som gjorde sin investering tidigare i år. Trots att den nuvarande avkastningen är onormalt hög är vår bedömning att vi äger en portfölj med bolag som står väl rustade för att fortsätta leverera god långsiktig avkastning framöver.

Augusti månads starka bidragsgivare

Sectra var den aktie som utvecklades starkast i portföljen under månaden med en uppgång på 27 procent. Vi kunde dock inte identifiera någon väsentlig ny information vilket gör att uppgången troligen beror på ökande förväntningar på stark tillväxt framöver samt förhoppningar om en stark kvartalsrapport, vilken presenterades efter månadsskiftet.  

Till starka bidragsgivare under månaden hörde även Vitec som blev näst bästa innehav med en uppgång på 17 procent. Bolaget genomförde under månaden en riktad nyemission för att finansiera fortsatt tillväxt och vi vill som regel stötta våra innehav när de gör offensiva satsningar. Vi valde därför att delta i emissionen. Månadens tredje starkaste aktie, med en uppgång på 14 procent, blev Troax som levererade en exceptionellt stark kvartalsrapport, väsentlig bättre än analytikerkårens redan högt ställda förväntningar på samtliga punkter. 

Försening orsaken till en något sämre rapport från Eolus

Eolus blev månadens svagaste aktie med en nedgång på 10 procent. Bolaget var ett av få som rapporterade en kvartalsrapport som inte levde upp till marknadens förväntningar. Rapporten uppvisade svagare marginaler till följd av förseningar av ett större vindkraftsprojekt i USA (Wind Wall). Denna typ av förseningar är förstås inte något vi ser som positivt, men heller inte något ovanligt i en projektdriven verksamhet. Vi ser därför inte detta enstaka tillfälle som något större problem, behåller positionen och bevakar utvecklingen.  

Båttillverkaren Nimbus Group blev den näst svagaste aktien i portföljen under månaden med en nedgång på 6 procent. Aktien gick ner trots en mycket stark kvartalsrapport med en omsättning som var mer än 30 procent högre än förväntat och ett justerat rörelseresultat som var nästan 70 procent högre än analytikernas förväntningar. Vår bedömning är att sentimentet i aktien för tillfället är svagt eftersom bolaget till viss del gynnats av pandemin, varför många förväntar sig sämre tider framöver. Vår bedömning är dock att den långsiktiga utvecklingen går åt helt rätt håll samt att bolaget har flera spännande initiativ som kommer bidra positivt under lång tid framöver. Vi passade därför på att utöka vår position något i augusti och kommer fortsätta bevaka utvecklingen noga.

Förändringar i portföljen

Vi har inte gjort några större förändringar i fondportföljen under månaden. Förutom att vi passade på att öka något i Nimbus Group av ovan nämnda skäl har vi utökat våra positioner marginellt i Absolent och CTT och minskat våra positioner något mer i NCAB och Thule, minskningarna främst i syfte att möjliggöra potentiella nyinvesteringar.

s månadsrapporten med siffror här

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och hur vi arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för våra andelsägare.