ODIN satsar på hållbarhet

ODIN Fonder inleder strategiskt samarbete med ett av världens ledande ESG-analysföretag.

På ODIN tror vi att ett företags värdeskapande påverkas av dess förmåga och vilja att driva sin verksamhet på ett hållbart sätt. För att förstå hur miljö och samhällsfaktorer påverkar företagen i våra portföljer har vi ingått ett stratetgiskt samarbete med Sustainalytics, ett av världens ledande analysföretag med fokus på ESG-analys. Samarbetet är en långsiktig satsning som stärker ODINs interna ESG kompetens.

Environmental, social and governance (ESG) är ett samlingsbegrepp för de tre områden som utvecklats till huvudfaktorer i arbetet med att mäta hållbarhets- och etikparametrar när det kommer till investeringar i ett företag.

–En omfattande urvalsprocess resulterade i att vi bestämde oss för att inleda ett långsiktigt samarbete med Sustainalytics. Kvaliteten på deras tjänster, en hög servicenivå och en ambition att växa med kunden bidrog till att valet föll på just Sustainalytics, säger Jarle Sjo, portföljförvaltare på ODIN.

Avtalet med Sustainalytics gör det möjligt för ODIN att integrera ESG i investeringsprocessen. Företagets förvaltare har nu de resurser som krävs för att inkludera ESG som en av flera kritiska screeningkriterier i sitt arbete med att finna de bästa bolagen för ODINs portföljer. Utöver detta kommer förvaltarna även att kunna mäta risken i de existerande portföljerna i förhållande till hur ansvarsfulla bolagen är.

–Vi har nu fått tillgång till goda kvalitetsanalyser som säkrar vår investeringsfilosofi. Det rör sig om analyser som få andra aktörer på marknaden i dagsläget har tillgång till. En effekt av samarbetet mellan ODIN och Sustainalytics är att Sustainalytics ökar sin analystäckning på den nordiska marknaden. Inom kort har Sustainalytics full bevakning av företagen på huvudindexen i Norge, Sverige och Finland, säger Jarle Sjo.

”In working with ODIN, Sustainalytics continues to strengthen our ties with Nordic investors, global leaders in responsible investing,” säger Michael Jantzi, Sustainalytics CEO. ”ODINs continued commitment to further ESG integration not only generates value for its Clients but also contributes to the creation of sustainable capital markets globally”.

Föredrar dialog framför exkludering
ODINs långsiktiga och koncentrerade portföljer ger dem incitament att identifiera och integrera ESG-faktorer i sin befintliga investeringsanalys.

–ODIN är en långsiktig investerare, därför är det viktigt för att oss att löpande säkerställa att de företag vi investerar i bedriver verksamheten på ett långsiktigt hållbart sätt. ESG är därför en central del av vår investeringsprocess, det säkerställer att ODIN investerar i företag av hög kvalitet, säger Jarle Sjo.

–Vi har löpande kontakt med ledningen i de företag vi investerat i för att säkerställa att verksamheten drivs på ett korrekt sätt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi tror att en nära samverkan och konsekvent dialog med bolagen är ett betydligt mer konstruktivt arbetssätt, i kontrast till en exkluderingsfilosofi, säger Jarle Sjo.

ODIN Fonders målsättning med samarbetet är att stärka den interna kompetensen kring ESG-frågor. Samarbetet med Sustainalytics innebär också utökade möjligheter att skräddarsy ESG-produkter utifrån olika målgruppers preferenser och värderingar.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.