ODIN optimerar resurserna

Inom ODIN arbetar förvaltningsteamet tätt tillsammans med utgångspunkt i ODINs investeringsfilosofi och investeringsprocess.

Som ett led i detta arbetssätt utökar vi nu förvaltningsansvaret inom ODIN Norden. ODIN Nordens förvaltning kommer framöver att bedrivas gemensamt av ansvarig förvaltare i ODIN Finland, ODIN Norge och ODIN Sverige. Fonden kommer därmed ha tre förvaltare som var och en bidrar med specialistkunskaper från de enskilda länderna och investeringsbesluten kommer fattas på teambasis för att förstärka och utnyttja ODINs starka kompetens på de nordiska marknaderna.

Som ny förvaltare i ODIN Norge har Jarle Sjo utsetts. Sjo har en lång erfarenhet och bred kompetens från den norska marknaden. Som ytterligare förstärkning kommer Sjo att ha en dedikerad analytiker i Thomas Nielsen. Nielsen har cirka 10 års erfarenhet från den norska aktiemarknaden bakom sig.

Som en följd av ökat ansvar och fokus på förvaltningen kommer Sjo att arbeta på heltid som förvaltare och frånträder därför sin roll som Investeringsdirektör. Som ny Investeringsdirektör tillträder Rune Selmar som även är VD för ODIN Fonders moderbolag ODIN Forvaltning AS. Selmar har lång erfarenhet som förvaltare från bland annat Rassmussengruppen och Folketrygdfondet.

Dessa förändringar medför att Lars Mohagen, flerfaldigt prisbelönad förvaltare, återigen tar över som ensam ansvarig förvaltare för fonderna ODIN Offshore och ODIN Maritim. Mohagen har förvaltat dessa fonder sedan år 2000 med mycket goda resultat.

Vi har stor tillit till att den nya ansvarsfördelningen inom förvaltningsteamet kommer att skapa ett ännu effektivare utnyttjande av våra resurser och kompetenser. Vår övertygelse är att detta kommer att bygga vidare på den positiva utveckingen inom ODIN och skapa mervärde för våra kunder.

Vid frågor ta kontakt med Michael Gunnarsson, VD ODIN Fonder via epost michael.gunnarsson@odinfonder.se eller telefon 070 728 00 42.

För ytterligare information hänvisar vi till den norska hemsidan

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.