ODIN har utvecklat ett eget andelsägarregister

Som kund hos ODIN äger du fondandelar som idag är registrerade på värdepapperscentralen (VPS). Nu har vi utvecklat vårt eget andelsägarregister.

Vad måste du göra?
Du behöver inte göra någonting. Den enda förändringen är att du får ett nytt kontonummer där dina fondandelar registreras. Förflyttningen av fondandelar från VPS till ODIN ger inte upphov till några kostnads- eller skattemässiga följder och påverkar inte dina rättigheter som fondkund.

Information om flytten
Efter flytten får du ett meddelande från VPS med bekräftelse på att flytten är slutförd.

Varför gör vi detta?
Vi strävar efter att underlätta för våra kunder, och därför får du alla utskick direkt från oss. De meddelanden som du tidigare fått från VPS hittar du från februari i din inkorg på ODIN Online.

Se dina fonder i ODIN Online
Som kund har du tillgång till ODIN Online. ODIN har tagit fram denna lösning för att du alltid ska ha god överblick över dina fondinnehav. När flytten är klar ser du ditt nya kontonummer när du loggar in på ODIN Online. Vi rekommenderar dig att logga in så att vi har uppdaterad kontaktinformation till dig. Vi hämtar din adress från folkbokföringen – vill du använda en annan adress än den som är registrerad där, vänligen meddela oss.

Undrar du över något?
Om du undrar över något kan du ringa till vår kundtjänst på 08-407 14 00 eller skicka e-post till kontakt@odinfonder.se

 

Frågor och svar:

Varför gör ODIN detta?
Vi strävar efter att underlätta för våra kunder genom att du kommer få alla utskick direkt från oss i fortsättningen. De meddelanden som du tidigare fått från VPS Investerartjänst hittar du hädanefter i brevlådan i ODIN Online. Vi ser också fördelar med att i ODIN Online direkt kunna ge dig ett skattemässigt inköpspris. Vi kommer även så småningom att kunna visa dig den skattemässiga effekten vid eventuell försäljning av dina fondandelar i ODIN Online. Vi hoppas att du upplever det som smidigt att vara kund hos ODIN.

Vad kostar det?
Vi tar inte ut några kostnader eller avgifter för detta, eller några avgifter för teckning, inlösen eller fondbyten. Det uppkommer inte någon skattemässig realisation vid flytten.

Vad händer med mitt VPS-konto?
Om du har öppnat ditt VPS-konto direkt hos oss kommer det att avslutas. Om du har dina andelar på ett VPS-konto, som upprättats av någon annan än ODIN, ligger kontot kvar men dina ODIN-andelar flyttas till ett nytt ODIN-konto här. Har du andra värdepapper på detta VPS-konto kommer du fortsatt att kunna se dem hos VPS (VPS Investerartjänster) men ODIN-andelarna har flyttats till oss och kommer precis som tidigare att visas i ODIN Online, och endast där.

Jag har flera VPS-konton. Vad händer med ODIN-fonderna på dessa?
Ett ODIN-konto skapas för varje VPS-konto som du har ODIN-andelar på, vilket innebär att om du sparar till dina barn eller i andra syften på olika VPS-konton, så kan du behålla upplägget.

Vad händer med min transaktionshistorik?
Historiken följer med till ditt nya ODIN-konto.

Vad händer med mina spar- respektive uttagsavtal vid flytten?
De följer med och förblir som tidigare.

Kan jag som vårdnadshavare logga in för att att se mina barns innehav?
Separat inloggning är under utveckling för detta syfte så att du kan följa hur dina barns portföljer utvecklas samt ladda ned års- och transaktionsuppgifter.

Var kan jag se mina års- respektive transaktionsuppgifter?
Dessa hittar du i ODIN Online. Där kommer du att få en egen brevlåda med information från ODIN, bland annat års- och transaktionsuppgifter. Du får ett e-postmeddelande varje gång du får post i din brevlåda på ODIN Online.

Jag har sålt alla mina fondandelar. Kommer det ändå att skapas ett ODIN-konto för mig?
Nej, det gör det inte. Men om du har ett aktivt sparavtal kommer du däremot att få detta flyttat till ett nytt ODIN-konto.

Vad händer med mina juridiska rättigheter när ODIN flyttar ut från VPS?
Beslutet att byta aktieägarregister påverkar inte dina juridiska rättigheter som ägare av fondandelar i ODIN. Som andelsägare åtnjuter du fortsatt ditt starka konsumentskydd. Vårt tillstånd från norska Finansinspektionen om att bedriva förvaltning av värdepappersfonder kvarstår. Såväl intern som extern revision bedrivs som tidigare vilket säkerställer att vi lyder under de stränga lagkraven på området.