ODIN Global vinnare i Morningstar Fund Awards 2020

Priserna till enskilda fonder baseras på avkastningen relativt andra fonder i samma kategori under de senaste 1, 3 och 5 åren, tillsammans med risktagandet de senaste 3 och 5 åren.
ODIN Globals duktiga förvaltare Oddbjørn Dybvad

Baserat på fondernas resultat jämfört med konkurrenterna de senaste fem åren har Morningstar utsett vinnare i sex olika kategorier. ODIN Global C vann Bästa Globalfond 2020 med motiveringen:

”Bra avkastning tre kalenderår i rad och en av vinnarna 2019, tillsammans med risktagande klart under snittet gör Odin Global till fonden med bäst resultat relativt kategorisnittet bland över 200 medtävlare i den populäraste gruppen aktiefonder.”

– Naturligtvis är det väldigt kul att få ett pris från Morningstar. De är välrenommerade på marknaden för fondanalys, säger Oddbjørn Dybvad som förvaltar ODIN Global.

Oddbjørn Dybvad har varit ansvarig förvaltare för ODIN Global sedan januari 2010. Under hans förvaltning har fonden gått från att ha 2 stjärnor på Morningstar till att nu ha fulla 5 stjärnor för avkastningen under de senaste tre åren, plus att fonden fick priset för bästa globala aktiefond i Sverige.

Tre ingredienser för framgång
Flera av de största bidragsgivarna till fondens avkastning under de senaste åren kan beskrivas som förvärvsbaserade affärsmodeller där det är tre saker som kännetecknar företagen. För det första har vi köpt en ledning som vi anser är mycket bra på att fördela kapital, vilket kännetecknar goda investerare, säger Oddbjørn .

– För det andra har dessa affärsmodeller gemensamt att de organiserar sig relativt likartat genom en decentraliserad organisationsstruktur. De är bra på att frigöra entreprenörsandan. För det tredje är det företag som förvaltas av företagsledningar som vi tycker har rätt attityder och prioriteringar. De prioriterar kunderna först, sedan anställda och aktieägare.

De högsta cheferna för dessa unika företag är intelligenta fanatiker, som är mer bekymrade över företagets underliggande utveckling än aktiekursen.

– Dessa företag har utvecklats mycket bra under de senaste åren och har bidragit bra till fondens avkastning, även under 2019. Flera av de bästa bidragsgivarna under 2019 är bland dessa förvärvsdrivna affärsmodeller, såsom svenska Lifco, Canadian Constellation Software, Dutch IMCD och Irish DCC, avslutar Oddbjørn.

Middagen och prisceremonin blev inställt pga coronaviruset, så Jonas Lindmark från Morningstar kom till vårt kontor i Stockholm och lämnade priset, som vi blev väldigt glada och stolta för.

Läs mer om ODIN Global här

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och hur vi arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för våra andelsägare.