ODIN Global – förvaltarkommentar oktober

Då har vi klarat oss igenom oktober som har fått ett oförtjänt dåligt rykte - mycket tack vare Black Monday den 19 oktober 1987 och den stora depressionen, som började den 24 oktober 1929.

Statistik visar att det inte finns någon större sannolikhet för en börsnedgång i oktober än under årets övriga 11 månader. Så den så kallade ”oktobereffekten” är förmodligen mer psykologisk än något annat. Även om vi inte fick en börskrasch under månaden så präglades dock aktiemarknaden av dåliga nyheter kring främst ett uppsving av covid-19 både i Europa och på andra sidan Atlanten. Börsutvecklingen i oktober blev också svag i Europa, där de flesta börserna backade mellan 5 och 10 procent, medan S&P 500 klarade sig något bättre och föll med 2 procent. Asien klarade sig bäst där flesta börser steg marginellt. På bolagsnivå var tongångarna annorlunda. Bland våra innehav har vi mestadels fått ta del av bra rapporter där vi noterar att starka bolag har vuxit sig ännu starkare genom pandemin.

Fortsatt återhämtning för ekonomin
I många europeiska länder har myndigheterna genomfört nya smittbekämpningsåtgärder under hösten. Om dessa blir kvar under en längre tid kommer det att ha en negativ effekt på den ekonomiska aktiviteten i Europa, även om vår bedömning är att man drar sig för att vara för strikt. I USA ser vi i skrivande stund inte samma åtstramningar, även om smittan där också ökar. Utmaningen i USA är att ekonomin är i stort behov av nya ekonomiska stödåtgärder, men oenighet i kongressen innebär att ett nytt stödpaket inte har kommit på plats. Det finns naturligtvis också stor spänning kring presidentvalet, och en del av volatiliteten på aktiemarknaden kan spåras till osäkerhet om valresultatet.

Överlag starka kvartalsrapporter
Oktober är den månad då de flesta bolag redovisar sina resultat för tredje kvartalet. En ökad sannolikhet för att de strikta infektionskontrollåtgärderna förlängs har gjort det extra spännande att följa resultatsäsongen. De bolag som har lyckats leverera bra under sommaren och hösten är de som mest sannolikt kommer att fortsätta att göra bra ifrån sig även om vi skulle få en förlängning av strikta smittkontrollåtgärder.

MTY Food Group Inc. – A Restaurant Stock For The Wallet | Brian Langis

Mest spänning kanske omgärdade kvartalsresultaten från MTY Food Group, som äger ett antal franchiserestauranger i Kanada och USA. Rapporten visade att det fortfarande är krävande att driva restauranger, särskilt de som ligger i köpcentrum eller i kontorskomplex. Men MTY kunde rapportera att ett stort antal restauranger nu har öppnats igen och att flera av deras restaurangkoncept uppvisar god tillväxt. Särskilt gäller det de med bra lägen och som också kan leverera take-away. Ökad aktivitet och god kostnadskontroll gav ett bra kassaflöde. Aktien steg 15 procent på rapporten.

Våra två svenska förvärvsmodeller, Indutrade och Lifco, imponerade med en gedigen kostnadskontroll och ökade marginaler. Tillväxten tog fart under kvartalet och båda företagen levererade intäkter på samma nivå som tredje kvartalet 2019. Både Lifco och Indutrade har en stark finansiell ställning och har gjort flera förvärv genom pandemin.

Fiberworks sold to Lifco - Alpha Corporate

Våra två banker, amerikanska First Republic Bank och indiska HDFC Bank, visade återigen att deras unika affärsmodeller och företagskulturer resulterade i bättre finansiella resultat än konkurrenternas. Under kvartalet växte First Republics förvaltade kapital med 20 procent och de utfärdade 12,2 mrd USD i nya lån. Tredje kvartalet i år blev det bästa någonsin i bankens historia.

Räntemarginalen ökade något trots fallande räntor, eftersom banken kompenserar detta genom ökad och billig inlåning. First Republic är känd för sin särskilt konservativa utlåning med kreditförluster om låga 0,01 procent. De är en få amerikanska banker som har levererat positiv kursutveckling i år.

HDFC Bank rapporterade en 17-procentig tillväxt i utlåningen och en betydande ökning av antalet kunder som har börjat betala av på sina lån efter en period av betalningsförseningar på grund av covid-19. Vår syn är att HDFC är den bank i Indien med den bästa ledningen, den bästa låneboken och den mest framgångsrika tillväxtstrategin. First Republic och HDFC Bank blev också de bästa bidragsgivarna till fondens avkastning i oktober.

HDFC Bank eyes PSB corporate loans

Ett innehav som fick en hel del vind i aktien efter att ha redovisat sina resultat var tyska SAP. SAP har valt att ändra sina finansiella mål genom att stryka de mål som man hade satt upp för 2023 och istället sätta nya mål för 2025. Den främsta orsaken till detta är att företaget väljer att påskynda processen att flytta över sina kunder till molnbaserade lösningar. Det kommer att kosta pengar i form av ökade investeringar i SAP:s mjukvaruplattformar och infrastruktur. Intäkterna kommer tillfälligt att dämpas i form av att kunderna flyttas från en inkomstmodell där de betalar höga engångslicenskostnader till en modell där de betalar en årlig abonnemangsavgift. Med tiden kommer denna modell att leda till högre inkomster, men kommer under en övergångsperiod att dämpa inkomstökningen.

Vi anser att SAP gör rätt i att påskynda övergången till molnbaserade lösningar. Det kommer att skapa ännu bättre lösningar för kunderna och göra det mer attraktivt för dem att köpa fler programvarulösningar från SAP baserat på samma molnbaserade plattform. Utmaningen för dem ligger i att göra övergången så smärtfri som möjligt för kunderna och styra aktiemarknaden genom en transformerande fas av svag intäktstillväxt. För Christian Klein, som tillträdde som vd i oktober förra året, har det varit viktigt att återställa förväntningarna och sätta ihop en ny strategisk plan som han äger fullt ut. Vi kommer att följa företaget noga för att säkerställa att de levererar på nya strategiska och finansiella mål.

SAP ERP Integration, ERP Data Synchronization l Magic Software

SAP blev den svagaste bidragsgivaren i oktober tillsammans med irländska DCC, vars aktie backade utan några speciella nyheter kring bolaget. DCC levererar sin kvartalsrapport i mitten av november.

Nytt innehav – Thermo Fisher
Under oktober tog vi in ett nytt innehav i form av amerikanska Thermo Fisher Scientific. Bolaget är en ledande leverantör av produkter och tjänster vid utveckling och tillverkning av nya läkemedel och i medicinsk forskning och diagnostisering. Thermo Fisher har ett brett sortiment av produkter som innehåller allt från pipetter och provrör till maskiner som kan analysera hundratals blodprover på några minuter och är nästan att likna vid en ”one stop shop” för stora läkemedel och bioteknikföretag, samt kommersiella och offentliga forskningsmiljöer. Genom kontinuerliga förvärv får Thermo tillgång till ny teknik som de sedan kan sälja vidare genom sin stora kundbas.

Covid-19 har ytterligare förstärkt en redan stark trend i investeringar i nya läkemedel och behandlingsmetoder. Genom ägande i Thermo Fisher får vi exponering mot forskning och utveckling av nya läkemedel, vacciner och diagnostiska metoder utan de risker som är förknippade med enskilda läkemedel. Tittar man på företaget utifrån ett hållbarhetsperspektiv är Thermo Fisher väl positionerat när det gäller att bidra till banbrytande forskning som leder till bättre diagnos och behandling av flertalet dödliga sjukdomar.

Thermo Fisher Scientific Designs Flexible Manufacturing Site for Flexion  Therapeutics, Inc. | Pharma Advancement

Den största hållbarhetsrisken är relaterad till bolagets produkter. Skulle de misslyckas med produktkvalitén kan det få stora konsekvenser eftersom de ofta används i en klinisk miljö. Rigorösa kvalitetskontroller är därför mycket viktigt vilket Thermo Fisher historiskt visat sig duktiga på.

Sammanfattande utblick
Slutligen, och som vi nämnde tidigare, backade de globala börsen något i slutet av oktober bland annat till följd av oro kring covid-19 och det amerikanska valet. Vår syn är inte att detta är början på en björnmarknad utan en helt vanlig korrektion. Bortom det kortsiktiga stöket har nämligen inget förändrats. Låga räntor är fortsatt normalen och lär så förbli under överskådlig tid. Det finns heller ingen lust att återigen ge sig in i långvariga nedstängningar av ekonomier likt det vi såg i våras. Oddsen för ett tillkännagivande av ett effektivt vaccin innan årets slut har stigit och resultaten verkar lovande. En eventuell ökad smittspridning snarare ökar sannolikheten för ytterligare finanspolitiska stimulanser vilket vore behövligt för ekonomin och bra för börsen.

Med det sagt så lär vi får dras med effekterna av covid-19 ett tag till, även under nästa år. Effekterna av pandemin på bolagsnivå skiljer sig också stort. Att välja rätt aktier är alltså avgörande och kanske ännu mer nu än tidigare. Värt att notera är att starka kvalitetsbolag har vuxit sig starkare genom krisen. Om 2020 blev pandemins år så ser 2021 ut att bli vaccineringens år. Vi ser därför hoppfullt på framtiden.

ODIN Globals ansvariga förvaltare Harald Nissen och Håvard Opland

Produktblad ODIN Global oktober

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.