ODIN Global förvaltarkommentar oktober

Efter svag börsutveckling i september återhämtade sig de globala börserna i oktober.

Som vi ofta ser när marknaden präglas av mer optimism försvagades den amerikanska dollarn.

Resultatsäsongen är nu i full gång och vi följer bolagens rapportering noga givet de stora förändringar vi nu ser i den reala ekonomin. Hittills kan vi se att våra svenska industribolag fortsätter att leverera god underliggande tillväxt och solida marginaler, men något svagare kassaflöde till följd av lageruppbyggnad. En svagare efterfrågan på konsumtionsvaror har ännu inte nått fram till tillverkningssektorn.

Amerikanska techbolag sämre än väntat
För amerikanska techbolag har resultatet varit under förväntan. Alphabet, Microsoft och Amazon levererade alla en något svagare försäljningstillväxt än väntat och för Alphabet och Amazon tyngs marginalerna av hög kostnadstillväxt. Att stora köpare av mjukvara och IT-infrastruktur nu är något tveksamma till stora investeringar är inte förvånande. Det är inte heller förvånande att mindre pengar spenderas på marknadsföring och annonser online. Vi delar dock marknadens oro för fortsatt hög kostnadstillväxt och stora investeringar i en marknad med svagare efterfrågan. Det är önskvärt att se att företagen använder överskottskapital på ett mer förnuftigt sätt och ökar disciplinen på kostnadssidan framöver. När det gäller dessa bolags långsiktiga marknadspositioner är vi fortsatt optimistiska, även om tillväxten på kort sikt kan förväntas bli något svagare.

I Europa överraskade SAP positivt. Siffrorna för det tredje kvartalet visade att bolaget levererar på sin strategi att växa inom molntjänster, vilket kommer att vara den viktigaste värdedrivaren för bolaget framöver.

Vi fick också solida siffror från Visa. Särskilt i USA är betalningsvolymerna fortsatt starka och gränsöverskridande transaktioner fortsätter att öka efter pandemin. Av Visas intäkter omvandlas över 70 procent till rent kassaflöde.

First Republic Bank fortsätter sin starka utlåningstillväxt på över 20 procent, men aktien straffades hårt efter att företaget rapporterat en minskning av insättningarna. Med en lägre insättningsbas måste företaget ta till en dyrare finansiering av sina lån, vilket försvagar räntemarginalen.

Bolagsbesök i Storbritannien
Vi har varit ute på vägarna i Storbritannien den här månaden och träffat Diploma, som vi har varit investerade i sedan 2014. Bolaget distribuerar tekniska högmarginalprodukter och relaterade tjänster till ett antal slutmarknader inom sjukvård och industri. Affärsmodellen är decentraliserad med ett litet huvudkontor i London. Vi följer nu bolaget extra noga för att säkerställa att den senaste tidens förändringar i ledningen inte leder till en urspårning av den långsiktiga strategin. Vi tror fortsatt på god långsiktig organisk tillväxt och värdeskapande förvärv. En svagare konjunktur slår mot bolagets organiska tillväxt på kort sikt. Historiskt har bolaget varit duktiga på att justera sin kostnadsbas för att skydda marginalerna i en nedgång.

Hela innehavet sålt då koppling till komponenter i kärnvapen är tveksam
I oktober sålde vi hela innehavet i amerikanska HEICO Corporation. Fondens riktlinjer säger att vi inte kan investera i bolag som säljer produkter som är kritiska komponenter i kärnvapen. Vi har upptäckt att ett av HEICO:s dotterbolag har en produkt som ingår i interkontinentala missiler med kärnstridsspetsar. Huruvida denna produkt kan karakteriseras som kritisk och uteslutande gjord för kärnvapen kan diskuteras, och vi har varit i kontakt med flera experter på området. Även om slutsatsen inte är entydig har vi valt att avyttra från bolaget givet våra strikta riktlinjer kring kontroversiella vapen.

Vi tog inte in några nya bolag i fonden i oktober.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.