ODIN Global är Årets Globalfond!

För tionde året i rad utser Privata Affärer Årets Fond i sex olika kategorier. ODIN Global är Årets Globalfond. Till grund för utmärkelsen ligger fondens starka riskjusterade avkastning på ett och tre år. Privata Affärers jury kommenterar fonden: ”Förvaltarna hade modet att sälja allt och sätta sin egen prägel på fonden. De skapade en vinnare”.

Fonden förvaltades som en fond-i-fond fram till juni 2007, fonden var då endast investerad i Templetons globalfond. När ODIN bestämde sig för att själva sköta förvaltningen byggde det globala teamet med Oddbjørn Dybvad och Vegard Søraunet i spetsen upp en global fondportfölj helt baserad på den värdeorienterade stock-picking som historiskt varit en framgångsrik strategi för övriga ODIN fonder.

”ODIN Global har en koncentrerad portfölj på runt 30 aktieinnehav – vi är inte breda investerare som ligger nära index. Vi gör aktiva val för att hitta undervärderade bolag som skapar långsiktiga värden, och vi har möjlighet att utnyttja ett stort investeringsuniversum och plockar det bästa från USA, Europa och Tillväxtmarknaderna.” säger Oddbjørn Dybvad.

ODIN Global har presterat mycket goda avkastningsresultat på både 1år- 3år och 5-års sikt och fonden har slagit sitt referensindex på samtliga av dessa tidsperioder. Oddbjørn Dybvad kommenterar innehaven i fonden ”Vi har ökat andelen cykliska bolag och minskat andelen konsumentbolag”.

För mer information om årets fonder besök www.privataaffarer.se. Juryn för denna utmärkelse består av chefredaktör Per Hammarlund och fondreporter Sofia Ullerstam från Privata Affärer samt Niklas Lundberg och Tobias Kohl, fondanalytiker på Indecap.

Läs hela artikeln från Privata Affärer här.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.