ODIN Global april månad

April blev en stark månad för ODIN Global A med en uppgång om 8,0% i SEK jämfört med 6,1% för den globala aktiemarknaden. Hittills i år har fonden gett en avkastning om 30,0% jämfört med 24,3% för den globala aktiemarknaden.

Fortsatta starka resultat

Bolagsresultaten för det första kvartalet har överlag varit väldigt bra med en stark aktivitet. Vi har inte upplevt några negativa överraskningar i våra innehav och heller inga större kursfall. Vid månadsskiftet bestod fonden av 25 innehav där våra tio största positioner utgjorde 56% av fondens förvaltade kapital. Det är främst dessa tio bolag som bidragit till årets goda avkastning. Ett par av våra innehav är värda att nämna lite extra som Constellation Software, vår kanadensiska förvärvsmaskin inom IT. Bolaget har gått från klarhet till klarhet de senaste åren och aktien är i år upp med 40% sedan årsskiftet. Även andra nyckelinnehav som brittiska Halma och Diploma samt det amerikanska industrikonglomeratet Roper Technologies har levererat fina tal och gått upp med runt 35% sedan årsskiftet.

MTY Foods, som är ett kanadensiskt bolag verksamt inom franchise av snabbmat, är portföljens svagaste innehav och har backat med drygt 7% i år till följd av en oro för hög skuldsättning efter ett par större förvärv. Bolaget har dock en väldigt stark historik av förvärv, en engagerad huvudägare och ett starkt management. Intäkterna är i tillägg väldigt stabila och relativt konjunkturokänsliga och kommer främst från löpande avgifter från franchisetagare vilket skapar en kontantström som inte är helt olikt premieintäkter för ett försäkringsbolag. Vi har under april utnyttjat den svagare kursen till att öka vår position i bolaget. 

Helt ur 3M, Henkel och Reckitt

Under vintern och våren har vi successivt minskat vår exponering mot dagligvaror. I december sålde vi dom sista aktierna i 3M och under april sålde vi oss helt ur våra innehav i Henkel och Reckitt.

Många av de klassiska varumärkena inom dagligvaror etablerades vanligtvis genom massiv (och kostsam) tv-reklam i en era av hög kundlojalitet och begränsad konkurrens. Men tiderna förändras. Idag utsätts historiskt starka varumärken för en allt större press från uppstickare och förändrade konsumtionsmönster. Digitala medier och nya mediemönster har gjorde det allt enklare och billigare att etablera nya varumärken med ökad konkurrens och fallande marginaler som följd. Vi har noterat att tillväxten (top-line growth) successivt har minskat för våra innehav inom dagligvaror och att tillväxten ser ut att trenda ner mot noll på längre sikt. Av erfarenhet vet vi att börsen ofta är mer negativ än verkligheten och vi valde därför att kliva av för att sysselsätta kapitalet i bättre idéer.  Vi har ett antal väldigt intressanta bolag på väg in och vi har för avsikt att öka antalet innehav upp mot 30 inom kort.

Exkludering av cannabis

Slutligen valde vi i april att lägga till bolag verksamma inom cannabis till vår exkluderingslista. Bakgrunden är de senaste årens noteringar av ett antal cannabisbolag i främst Nordamerika, där några vuxit sig så pass stora så att de numera ingår i MSCI ACWI. Frågan är inte okomplicerad då det förvisso finns medicinska aspekter och användningsområden av cannabisframställning. Vi är dock av synen att folkhälsoperspektivet väger tyngre. Missbruk utgör ett stort samhällsproblem, oavsett om det gäller alkohol, tobak eller olika former av narkotika, och det finns gott om bolag inom andra branscher som vi hellre engagerar oss i.

Genom att ta upp cannabis på vår exkluderingslista önskar vi vara så tydliga som möjligt i vårt hållbarhetsarbete och vad du som andelsägare kan förvänta dig utav oss. Förutom screening av vår portfölj via Sustainalytic och egen research inom ESG exkluderar vi förutom cannabis sedan tidigare följande branscher: alkohol, olja och kol, tobak, betting/casino, pornografi och kontroversiella vapen.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.