ODIN-förvaltare tror på ökade hyresintäkter under de kommande åren för fastighetsbolagen – intervju

ODIN-förvaltaren Øystein Bogfjellmo som ansvarar för ODIN Fastighet tror på ökade hyresintäkter under de kommande åren, eftersom hyreskontrakten kommer omförhandlas till en högre hyra och därmed öka den underliggande intjäningen.

”Anledningen till att de kommer omförhandlas till ett högre hyrespris beror på att gamla kontrakt med låg hyreskostnad löper ut och därför omförhandlas till aktuella marknadspriser, som är betydligt högre”, uppger Bogfjellmo för Finwire.

ODIN Fastighet ökade med 12,8 procent under 2018, vilket överträffar jämförelseindexutvecklingen som lyder 9,1 procent.

På frågan om hur fonden kommer gå nästa år svarar förvaltaren att man ser positivt på 2019 till följd av en fortsatt stark fastighetsmarknad, särskilt logistik- och kontorssegmentet.

”Det är en rekordlåg vakansgrad och ett litet utbud av planerad nybyggnation som gör att prisnivån på uthyrningen kommer att stiga och därmed öka den underliggande intjäningen”.

Eftersom fastighetsbolagen under fondens ägo även befinner sig i tillväxtfaser ger solida balansräkningar och diversifierade finansieringssituationer en bra grund för ytterligare värdetillväxt för fondportföljen, menar förvaltaren.

Ränteläget har varit lågt ett bra tag och förvaltaren menar att fastighetsbolagen som man själva har valt hanterar denna ränterelaterad risk väl.

”Till exempel så omförhandlade Wihlborgs sina gamla fastränteavtal i november i fjol. Detta medförde att de reducerade sin genomsnittliga räntekostnad med nästan procentenhet jämfört med det som blev rapporterat i rapporten för det tredje kvartalet”, säger Bogfjellmo.

Förvaltarens top picks just nu inom fastighetssektorn är Wihlborgs, Balder, Fabege, Nyfosa och Stendörren. De två förstnämnda bolagen var fondens två största innehav vid inledningen av det nya börsåret.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.