Odin Fonder köper på dagens kursfall i Oriflame, ser långsiktig köpmöjlighet

Vegard Søraunet som är investeringschef på Odin Fonder ser dagens kursfall i kosmetikaföretaget Oriflame som ett köptillfälle, och fondbolaget köper på dagens nedgång.

(hela texten nedan är skriven av Carl Becht på Nyhetsbyrån Finwire)

Det uppger han i en kommentar till Finwire, mot bakgrund av morgonens kvartalsrapport för bolaget.

”Vi tror fortsatt att marginalresan i Oriflame har mer att ge. Ökade marginaler genom bättre produktmix och högre priser är de viktigaste bidragsgivarna. Är man långsiktig kommer kursnedgångar som idag vara en möjlighet”, anser Søraunet.

Investeringschefen delger att man köper på dagens kursfall och tror att aktien kan komma tillbaka i ljuset av bolagets fundamentala utveckling. Søraunet pekar på att företagets goda kassaflöde har gjort företaget nästan helt skuldfritt och då kan det komma flera möjligheter för extrautdelning.

Søraunet nämner samtidigt ett orosmoln som fondbolaget har från kvartalsrapporten, nämligen att svagare marknader som Indien, Indonesien och Turkiet kan smitta andra länder i Asien.

”Om Oriflame inte är tillräckligt bra på produktutveckling och varumärkesbyggning i framtiden kommer företagets konsulter att göra andra saker på fritiden än att sälja Oriflames produkter”, bedömer investeringschefen.

Odin-chefen bedömer dock att tillväxt- och gränsmarknader är marknader som svänger väldigt mycket och är beroende av många faktorer, däribland valuta och råvarupriser. Utsikterna på lång sikt är att den ökande medelklassen samt sysselsättningen av speciellt kvinnor kommer vara underliggande positiva drivare för Oriflame och dess marknader.

Søraunet pekar även på att att de långsiktiga målsättningarna från fjolårets kapitalmarknadsdag är intakta, i form av ett marginalmål för rörelseresultatet på 15 procent och 10 procent omsättningstillväxt.

”Dagens aktiekurs implicerar en rörelsemarginal på 12 procent (som de levererar i det andra kvartalet) och knappt någon omsättningstillväxt. Därför menar vi att det är bra risk/reward att öka exponeringen på dagens nivåer”, anser Søraunet.

Investeringschefen tillägger dock att en långsiktig årlig omsättningsökning på 4 till 6 procent är ett rimligt antagande, snarare än bolagets aviserade 10 procent.

Vid utgången av juli månad hade Oriflame en portföljvikt om drygt två procent i Odin Sverige, enligt Morningstar.

Kosmetikabolaget Oriflame redovisade under morgonen i sin rapport för det andra kvartalet en omsättning på 321,9 miljoner euro (347,6) justerat för effekten av IFRS, att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 325. Rörelseresultatet blev 38,5 miljoner euro (40,5), där väntat rörelseresultat var 37,9.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se, 079 337 16 90
Nyhetsbyrån Finwire

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.