ODIN Fonder är en aktiv ägare och vi sitter med i flera valberedningar

Genom våra fonder är vi en av de största aktieägarna i flera av de bolag vi äger. Det innebär att vi tar del i bolagens valberedning med uppgift att utse bolagets styrelse tillsammans med andra stora ägare. Vi är en aktiv, engagerad ägare i de bolag vi äger och vi tycker att det är ett viktigt arbete. Vi ska representera andelsägarna i så många bolagsstämmor som möjligt i de bolag som fonderna investerar i. Under 2018 lade vi 3 205 röster på 225 bolagsstämmor. Detta motsvarar ett röstdeltagande på 100 procent.

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman 2019 bl a arbeta fram förslag avseende ordförande vid stämman, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. Att bidra till att de bolag vi äger får den bästa möjliga styrelsen utifrån det enskilda bolagets behov är en av våra mest betydelsefulla ägaruppgifter. Vi lägger därför mycket tid på och prioriterar valberedningsarbetet. Under 2018 arbetade vi aktivt med att säkerställa gemensamma intressen mellan styrelse, ledning och ägare.

I Sverige sitter vår koncernVD Rune Selmar med i Axfoods valberedning och vår investeringsdirektör Vegard Søraunet sitter i valberedningarna för AQ Group AB, Beijer Alma, Byggmax Group och Addnode Group AB.

I Norge sitter vi med i valberedningarna för Mulitconsult, Kongsberg Gruppen, Tomra och Borregaard.

Axfoods valberedning

AQ Groups valberedning

Beijer Almas valberedning

Byggmax valberedning

Addnodes valberedning

Nedan ODINs koncernVD Rune Selmar och ODINs investeringsdierktör Vegard Søraunet.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.