ODIN Fastighet Förvaltarkommentar augusti

Augusti blev ännu en bra månad för ODIN Fastighet.

Fondens var upp 5,97 procent i augusti i c-klassen och är därmed upp 46,31 procent hittills i år. Fonden gick också bättre än sitt jämförelseindex (VINX Real Estate) som var upp 3,27 procent i augusti och som därmed stigit med 32,74 procent fram till slutet av månaden.

Stark vår och sommar för fastighetssektorn
En svag inledning på året har uppvägts av en synnerligen stark utveckling för fastighetsaktier under våren och sommaren.

I augusti var det våra bolag inom samhällsfastigheter som gjorde det bäst medan hotellsegmentet hade svagast utveckling. Rapporteringssäsongen avslutades och vi kan konstatera att det över lag var bra rapporter med positiva överraskningar på värdeuppskrivningar men också nettouthyrningen var bra. På den negativa sidan såg vi på sina håll kostnader som kom in högre än väntat. Men trots det var bolagen generellt optimistiska om utsikterna. Strukturtransaktionerna fortsätter i sektorn med Castellums bud på månadens andra dag för Kungsleden. I slutet av månaden köpte Castellum upp sig i Entra och ligger nu strax under gränsen för budpliktsbud.

Vid en närmare titt på portföljinnehaven i ODIN Fastighet kan man notera att enbart fyra av fondens totalt 29 innehav hade en negativ utveckling i augusti. K2A, FastPartner och Corem gick bäst medan Entra och ALM Equity tillhörde de som tyngde avkastning i månaden. Om vi ser på bidraget till avkastningen i fonden, d.v.s. att vi även tar hänsyn till hur stor vikt respektive innehav har i portföljen, gav SBB, FastPartner och Corem störst bidrag. Sämst bidrag kom från Entra och ALM Equity.

Utsikter
Den kraftiga uppgång som vi sett under våren och sommaren verkar ha avtagit något under sensommaren. Värt att notera är att fastighetsaktier generellt sett fortfarande ligger efter börsen vid en jämförelse med tiden innan utbrottet för pandemin. Dessutom är de bolag som ingår i vår portfölj fortfarande är relativt optimistiska om framtiden. Nu när samhället åter öppnar upp är det positivt också för fastighetsbolagen.
Som vi tidigare skrivit, men som är värt att upprepa, är att vi fortfarande har väldigt låga räntor i ett historiskt perspektiv även om de skulle stiga något från nuvarande nivå.

Förändringar i fonden under månaden
Under augusti har vi passat på att öka i flera av våra innehav, bland annat Balder, Whilborgs och i finska Kojamo.
Den enda försäljningen vi har gjort är teckningsrätter i FastPartner. Tecknings- rätterna erhöll vi som aktieägare i FastPartner i samband med emissionen av aktier av klass D. Vi har A-aktien i FastPartner och beslutade därför att sälja teckningsrätterna som då var för D-aktier.

Läs hela månadsrapporten med siffror här

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och hur vi arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för våra andelsägare.