Ny räntefond bidrar till hållbar omställning

Den 31 maj lanserar vi ODIN Sustainable Corporate Bond, en ny mörkgrön räntefond där vår ambition är att bidra till att bekämpa klimatkrisen och omställningen till ett mer hållbart samhälle.

– Vi är väldigt stolta över att komplettera vår portfölj med en mörkgrön räntefond som rapporterar enligt artikel 9, där själva syftet med fonden är att bidra till en mer hållbar utveckling. Arbetet med hållbarhet inom EU tas nu till en ny nivå inom den finansiella sektorn, i och med att den nya taxonomin började gälla från årsskiftet, säger Tomas Hellström, vd för ODIN Fonder.

Räntefonden, ODIN Sustainable Corporate Bond, lanseras den 31 maj och innehåller europeiska företagsobligationer. Fonden utesluter inte bara oönskade bolag, utan väljer aktivt in obligationer utifrån definierade hållbarhetsmål. Den är ODIN Fonders första räntefond som är mörkgrön, vilket innebär att den rapporterar enligt artikel 9 i EU:s disclosureförordning (SFDR). Emittenterna bidrar till ett eller flera av sju utvalda hållbarhetsteman och hållbarhet är en viktig faktor för fondens framtida värdeskapande.

– Fonden är en stabil investeringsmöjlighet med låg risk, som samtidigt som vårt mål med fonden är att bidra till att driva på omställningen mot allt fler hållbara investeringar. Med tanke både på det säkerhetspolitiska läget just nu och utmaningen med klimatkrisen är det viktigt att vi fortsätter att öka de hållbara investeringarna, inte minst på den europeiska marknaden, säger Tomas Hellström.

Utgivningar av gröna obligationer har tiofaldigats mellan 2016 och 2021, till hela 804 miljarder euro, enligt siffror från Bloomberg och ökningen ser ut att fortsätta även i år. ODIN Sustainable Corporate Bond är en så kallad ”mörkgrön” räntefond, eller artikel 9-fond, där kravet är att investeringarna aktivt ska bidra till ett mer hållbart samhälle, inte bara minska negativ påverkan.

Fakta om fonden ODIN Sustainable Corporate Bond

 • Startdatum: 31 maj 2022
 • Aktivt förvaltat företagsobligationsfond
 • Hållbara investeringar som mål (Artikel 9 enligt SFDR)
 • Europeiskt mandat
 • Valutasäkrad i SEK, EUR och NOK
 • Duration på 0-5 år
 • Investment grade (IG) på instrumentnivå
 • Fokus på god likviditet
 • Registrerad i Sverige (svensk domicil)
 • Dagligt handlad (UCITS-fond)
 • Avgift: 0,20% – 0,40% beroende på andelsklass
 • Jämförelseindex: Morningstar Eurozone 1-5 Yr Corporate Bond TR
 • Ansvariga förvaltare: Nils Hast och Mariann Stoltenberg Lind
Förvaltare Nils Hast
Förvaltare Nils Hast och Mariann Stoltenberg Lind
Förvaltare Mariann Stoltenberg Lind
Tomas
ODIN Fonders vd Tomas Hellström

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.