Nedgången på aktiemarknaden har varit historiskt snabb och brutal

Året började väldigt bra för oss på ODIN Fonder med en stark börs och en rad utmärkelser. Sen kom COVID-19, den svarta svanen som ingen såg komma.

Med en minskad ekonomisk efterfrågan globalt och ett oljeprisfall står världen nu plötsligt med en ”dubbel-svan” och en börs som kan gå ner 20 till 30 procent till. Nedgången på aktiemarknaden har varit historiskt snabb och brutal. Ingen vet riktigt hur stora konsekvenser pandemin kommer att få på ekonomin. Oljepriserna har också pressats, eftersom behovet av olja nu minskat. OPEC och Ryssland försökte balansera utbudet för att möta lägre efterfrågan, men kom inte överens, vilket slutade i ett kraftigt fall i både oljepris och aktiemarknader.

Säljtrycket har varit jämt och i stor grad styrt av indexfonder och ETF:er – det mesta har dragits med oavsett bolagskvalitet. I en mer eftertänksam marknad kommer dock välskötta bolag att premieras för sina egenskaper och fundamentalt svagare konkurrenter kommer att slås ut.Källa: Factset, USD. En ’björnmarknad’ inträffar när index faller 20% eller mer inom 52 veckor från sin högsta nivå.

Vi har en tät dialog med bolagen vi äger
Börsen är nu ned runt 30 procent på global basis. Under de senaste veckorna har vi på ODIN haft en tät dialog med våra bolag och vi uppmanar dem att ställa in utdelningarna om balanserna kräver det. Vi ser över skuldsättning, exponering och affärsmodeller och vi är skeptiska till bolag som inte agerar nödvändigt utifrån den situationen som vi har nu. Högt skuldsatta bolag har fallit mycket den senaste tiden. De flesta bolag är både aktiva och ödmjuka och anpassar sig till tuffare tider, och vi ser att bolag som gör sitt bästa för att rädda situationen blir belönade av marknaden. Likt tidigare kriser är de reella bolagsvärdena sannolikt alltför nedtryckta.

Politikerna spelar den avgörande rollen
Mycket tyder på att det kan bli en längre tur nedåt som drivs av vikande efterfrågan. Den avgörande rollen spelas av politiker, där framtiden får utvisa om de finanspolitiska stimulanser som hittills presenterats räcker. Skulle politikerna misslyckas ska marknaderna ner 20 till 30 procent till.

Men när nedgången väl är över kommer vi att inse att världen finns kvar och att alternativen till aktier är få. Världens centralbanker har öst ut pengar, räntesänkningar och andra stabiliserande åtgärder. De massiva stimulanserna som gjorts under de senaste dagarna talar för låga räntor under lång tid framöver. När vi i framtiden ser tillbaka på de senaste och kommande händelser är vi övertygade om att det är med insikten om att det var en möjlighet.

Viktigt att se bortom kortsiktigt stök och blicka framåt
Aktiemarknaden kommer att komma igång igen när människor får återgå till sina vanliga liv. Då kan nästa uppgång i tjurmarknaden ta sin början på riktigt. För den långsiktige är det viktigt att försöka se bortom kortsiktigt stök och blicka ett, fem eller tio år fram i tiden. Det är i tider av fruktan som man lägger grunden för långsiktig avkastning. Tiden drar effektivt ner risken, även om det just nu är svårt att få en överblick över konsekvenserna av det här.

Lite positivt hann hända…
Några positiva saker som hann hända innan dubbelsvanen gjorde entré var att vi lanserade vår nya småbolagsfond ODIN Small Cap och att vi vann flera priser för vår förvaltning, bla bästa Globalfond av både Fondmarknaden.se och av Morningstar och Bästa Fondbolag av Fondmarknaden.se.

ODIN-modellen
I ett sådant här läge är vi tacksamma för vår kvalitetsinriktade investeringsfilosofi ODIN-modellen, där kvalitetsbolag och ett långsiktigt värdeskapande är i fokus. Det är vårt sätt att ha en bas så att alla förvaltare arbetar på samma sätt, lite beroende på vilket univers de har. Vi tycker om bolag som levererar en stabil vinst varje år. Socialt ansvarstagande, god ägarstyrning och miljöaspekter är en viktig del i vår investeringsmodell.

Att vara förvaltare kan jämföras med att spela schack. De bästa förvaltarna kan se fler drag framåt än sina konkurrenter. Det handlar inte bara om den direkta effekten av händelser utan också om de framtida. Vi har gjort det många gånger förr, genom många tidigare kriser. Vi hoppas att just det här partiet snart är över och att vi sätter Covid-19 i schack matt.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.