När bör man sälja ett bra bolag?

Många fokuserar på vad som är de viktigaste parametrarna då man köper aktier – och att veta när man ska köpa aktier är svårt nog. Men när bör man dra i nödbromsen och sälja ett bra bolag?

Hos ODIN Fonder investerar vi i bolag som skapar värde över tid. Då finns det huvudsakligen tre orsaker till att sälja ett innehav:

1) Prissättningen av bolaget har blivit för hög.
2) Framtidsutsikterna ser inte längre bra ut för bolaget.
3) Vi har tappat förtroendet för bolagets ledning.

De allra flesta försäljningar hos förvaltare görs utifrån argumentet att prissättningen blivit för hög. När en aktie har blivit dyr utifrån prismultipeln är det lätt att trycka på säljknappen.

Erfarenheter från tidigare försäljningar har lärt oss att vara ödmjuka inför stora kursförändringar. Det är oftast fundamental information om bolagets utveckling som leder till dessa långsiktiga kursförändringar. En stark kursuppgång – eller nedgång, är ofta synonymt med att bolagets fundamentala utsikter har förändrats.

Ett verklighetsnära exempel

Vi köper en aktie i ett solitt bolag som värderas till 15 gånger förväntad vinst nästa år (P/E 15). Aktien verkar vara attraktivt prissatt utifrån de fundamentala utsikterna för de kommande 10-20 åren. Så ökar kursen markant och aktien värderas till P/E 20. Ska vi då sälja aktien i förhoppning att kunna köpa den billigare senare? Vad betyder den förändrade prissättningen av aktien utifrån vårt ursprungliga perspektiv på 10-20 år? För många förvaltare kan det vara frestande att sälja aktien på P/E 20, slå sig för bröstet, och berätta för kunderna att investeringen varit bra. Men en frestande lösning är nödvändigtvis inte den bästa lösningen.

Ökade utsikter för tillväxt

Med ett 10-årsperspektiv på investeringen betyder omvärderingen från P/E 15 till P/E 20 att bolaget måste öka sina resultat med runt 3 procent per år för att försvara prissättningen. Om vi har 20 år som perspektiv på investeringen innebär omvärderingen att bolagets resultat måste växa med 1,4 procent för att försvara prissättningen. Om omvärderingen görs som en följd av att de långsiktiga tillväxtutsikterna har förbättrats så förefaller det inte logiskt att sälja aktien på grund av den ändrade värderingen.

Exemplet är inte långt ifrån det vi nu upplever i verkligheten. Det har skett en omvärdering av aktier de senaste åren. Vi anser att det finns goda grunder för omvärderingen då vi tittar på enskilda bolag vi äger.

I många fall tror vi att de långsiktiga tillväxtutsikterna har blivit bättre. Därför är vi försiktiga med att trycka på säljknappen. Som exemplet tidigare illustrerar så innebär omvärderingen bara marginella förändringar i de årliga tillväxtförväntningarna om investeringshorisonten är lång nog.

Att sälja ett bra bolag för tidigt kan bli en dyrköpt erfarenhet. Få förvaltare förmår att erkänna att en aktie såldes för tidigt, och köpa aktien igen till en högre prisnivå. Det vore att erkänna att man gjort ett misstag.

När vi äger ett bra bolag där framtidsutsikterna är fortsatt goda har vi lärt oss att vara ytterst försiktiga med att sälja. Vid sådana tillfällen passar det att citera Warren Buffett: ”Inactivity strikes us as intelligent behavior” fritt översatt till ”Inaktivitet förefaller oss vara ett intelligent beteende”.

Svaga framtidsutsikter

Den andra orsaken till att sälja aktier är att vi inte längre värderar bolagets framtidsutsikter som goda. Vid en del tillfällen kan vi tidigt upptäcka detta, vid andra upptäcker vi det dessvärre först efter ett betydande börsfall på aktien. Vår erfarenhet är trots allt att försäljning av aktier i de flesta fall har varit riktig där vår ursprungliga framtidssyn klart har försämrats sedan investeringen gjordes. Detta trots kursfall före försäljningen.

Bristande tillit

En tredje orsak till att sälja aktier, och kanske den mest självklara, är att vi förlorat förtroendet för bolagets ledning. Antingen har ledningen vårt förtroende eller inte. Det finns inget mellanläge. Vid bristande tillit är det vår erfarenhet att vi ska sälja omedelbart även om aktien troligen har fallit. Investeringar handlar om förtroende och finns inte det förtroendet kvar för de som leder bolaget så måste vi ta konsekvenserna av det.

Skrivet av Oddbjørn Dybvad, förvaltare av ODIN Global och ODIN Emerging Markets.

För fler artiklar, se www.odinfondernews.se
ODIN Fonders nyhetsbrev | Prenumerera här

Du kan följa oss både på Twitter och LinkedIn:
Twitter: ODIN Fonder Sverige @odinfonder
LinkedIn: ODIN Fonder Sverige

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.