Möjligheter i robusta affärsmodeller för ODIN Global

De senaste veckorna har vi utnyttjat till att köpa på oss fler aktier i bolag som fått oförtjänt mycket stryk i nedgången.

Positiva inflöden har skapat möjligheter
Tack vare en positiv nettoteckning i år har vi glädjande nog haft möjlighet att utnyttja en del av de möjligheter som kommit till oss i nedgången. De senaste veckorna har vi utnyttjat till att köpa på oss fler aktier i bolag som fått oförtjänt mycket stryk, som bland annat amerikanska Heico, irländska DCC och brittiska Compass Group. Sedan vårt första köp i höstas har nu Heico seglat upp som en av fondens tio största positioner.  

Upp i Heico
Heico är i vår mening ett fantastiskt bolag. Det är sedan tre decennier tillbaka familjeägt och kombinerar en väldigt stark bolagskultur, en unik ledning, en ypperlig organisk tillväxt med en förvärvsbaserad tillväxt och goda balanser. Bolaget är ledande på att förse flygindustrin med kritiska komponenter vilket gör att aktien har tagit mycket stryk i år.

Vi började köpa in oss i aktien innan fallet och har fortsatt att köpa på oss mer i mars på väldigt attraktiva nivåer. Utifrån dagens värdering, och givet bolagets framtida tillväxtmöjligheter, borde aktien kunna ge en årlig avkastning om 15–20 procent de kommande tio åren. Detta baserat på 15 procents resultattillväxt årligen, en låg utdelning och en konservativ uppvärdering när marknaden väl kommer tillbaka. Vi besökte familjen Mendelson, som äger 25 procent av bolaget, på huvudkontoret i Florida i höstas och även i början av det här året.

Nedgång i DCC skapade möjligheter
Det andra bolaget vi har fortsatt att köpa fler aktier i är irländska DCC, ett bolag vi ägt under många år och känner väl. DCC Plc är navet i en irländsk företagsgrupp, som bedriver verksamhet inom logistik, energi, hälsovård, teknologi och miljövård. I mitten av mars hade vi ett telefonmöte med ledningen vilket bekräftade vår förväntade utveckling för verksamheten. Bolaget har en stark finansiell ställning och har en stor nettokassa som de nu är i färd med att sätta i arbete för att utnyttja möjligheter i krisens kölvatten till att köpa upp andra bolag. Något de även gjorde 2009 när det värsta hade lagt sig efter finanskrisen.

Sett utifrån en stark balansräkning befriad från risker som värderas till 13 gånger det förväntade resultatet för 2021 är aktien i vår mening väldigt attraktiv på de här nivåerna. Sedan 1995 har det årliga resultatet och kontantströmmen årligen vuxit med 17 procent vilket även är vad aktien har avkastat. Vår bedömning är att tillväxten de kommande åren kan bli minst lika bra, och dessutom tror vi att det finns rum för en uppvärdering av aktien (multipelexpansion). Vi känner oss väldigt trygga med bolaget och ledningen och aktien utgör därför åtta procent av fonden, vilket gör den till ett av våra största innehav.

Även Compass Group rammades hårt
Compass Group är en världsledande leverantör av måltidsservice och andra supporttjänster med 600 000 anställda i 45 länder med en omsättning om £30 miljarder. Verksamheten omfattar exempelvis måltidstjänster till företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg samt supporttjänster som konferensservice, reception, lokalvård, vaktmästeri och telefonservice. Av förklarliga skäl har både aktien som bolaget haft det tufft i år. Men även om det finns fog för en nedgång har aktien halverats i år vilket i våra ögon är alldeles för mycket.

Bolaget har en väldigt stark balansräkning och har bara en skuldsättning om 1,5x EBITDA. Jämfört med många av sina konkurrenter är deras ställning väldigt stark och vi bedömer att de snarare kommer att komma styrkta ut den här krisen. I början av året hade vi en förväntan om en extraordinär utdelning från bolaget vilket säger något om deras balansräkning. Aktien handlas nu till 12 gånger det förväntade resultatet för 2021. Aktien värderas vanligen väsentligt högre baserat på stabila och goda tillväxtmöjligheter, en stark kontantgenerering, hög kapitalavkastning och en god balans. Vi tror att den här nedgången innebär en möjlighet som kanske bara kommer vid ett eller något enstaka tillfälle. Vi har därför tagit tillfället i akt att öka vår position genom att köpa fler aktier i vad vi bedömer som osedvanligt nedtryckta nivåer.

Ned i Constellation Software
Vi har finansierat delar av våra köp i DCC och Compass genom att avyttra aktier i vårt kanadensiska mjukvarubolag Constellation Software. Inte för att vi tappat tron på bolaget men därför att aktien har hållit sig väldigt bra i år och därför blivit en för stor del av fonden. Efter försäljningarna utgör aktien åtta procent av fonden. Constellation är en mjukvarumodell med starka återkommande intäkter som löper på oavsett den nuvarande krisen vilket har gjort att aktien klarat sig väldigt bra i år.

En viktig del av Constellations affärsmodell är uppköp av mindre mjukvarubolag, vilket är något de kommer att fortsätta att göra. I fjol fick vi en extraordinär utdelning från bolaget men i år hoppas vi istället på att de använder den stora kassan till uppköp mot en hög avkastning på egna kapitalet. Constellations VD Mark Leonard har länge uttalat sig om att han gärna skulle se ett tuffare marknadsklimat för att kunna sysselsätta deras kassa till vidare uppköp. Och 2020 kan väl hittills kategoriseras som en tuffare marknad, så vi förväntar oss fler nyheter kring förvärv från Constellation.

Stabila resultat för Accenture men fall i aktien
Ett bolagsexempel där resultaten hållit sig bra men där kursen gått ner är Accenture. Bolaget presenterade sina senast resultat i mitten av mars samt en uppdatering kring hur de påverkas av Corona. Hittills har Accenture haft en årlig resultattillväxt om tio procent och en årlig lika hög utdelningsökning. Bolaget har en stark nettokontantposition och har alltid levererat en bättre kontantström än resultatet. Bolaget har en väldigt flexibel kostnadsbas och meddelade att de trots krisen kommer att växa med fem procent under 2020 (top-line) istället för sju procent som tidigare aviserat. Med andra ord långt ifrån någon dramatik och istället något i överkant utifrån vår prognos.

Marginalen har de full koll på och vår bedömning är att de troligtvis kommer att öka den något under året även i år. Under finanskrisen steg marginalen i Accenture jämnt och stadigt. De har drygt fyra miljarder USD i nettokassa och ett börsvärde om etthundraåtta miljarder USD. Kursutveckling för de senaste tio åren kan ni se nedan.

Sammanfattning
Av historien vet vi att aktiemarknaden alltid vänder upp före realekonomin. Och det är möjligt att ett golv har etablerat sig på aktiemarknaden efter bottenkänningen i slutet av mars, men det får tiden utvisa. Klart är i vart fall att våra politiker har insett allvaret både med COVID-19 som konsekvenserna av att med drakoniska metoder stänga ner ekonomier under alltför långt tid och det ger oss hopp. Vår förhoppning är därför att de åtgärder man tilltagit både kommer att underlätta för sjukvård och patienter likväl som för bolag och ekonomin.

Som förvaltare på jakt efter kvalitetsbolag letar vi alltid möjligheter och speciellt i tider som vi just nu går igenom. Av erfarenhet vet vi att det är nu vi kan plocka upp fina bolag något billigare och vi ser en rad möjligheter i dagens marknadsklimat. Vår bedömning utifrån värdering, bolagens positioner och vad vi vet från historien är att kunder som kommer in på nuvarande nivåer kommer att kunna se framemot en solid avkastning de kommande åren.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och hur vi arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för våra andelsägare.