Månadskommentar ODIN Sverige i mars

Byggmax hade kapitalmarknadsdag och var den aktie som utvecklades allra starkast i portföljen under månaden med en uppgång på 45 procent.

Även om många globala börser gick sidledes fortsatte Stockholmsbörsen att utvecklas väl under mars månad. En stor del av utvecklingen har dock drivits av branscher som haft det tufft de senaste åren, exempelvis finans, telekom och inte minst resebolag. Vi har låg exponering mot dessa branscher vilket vi tror är den främsta anledningen till att fonden ligger något efter index hittills i år.

Byggmax hade kapitalmarknadsdag och var den aktie som utvecklades allra starkast i portföljen under månaden (+45 procent). Bolaget presenterade bl.a. nya finansiella mål där den största nyheten var ett mål om att nå SEK 10 miljarder i omsättning 2025 (fortsatt med EBITA-marginaler om 7-8 procent). Mycket tid ägnades åt att presentera de olika tillväxtinitiativen som bolaget genomför för att nå målet, där de viktigaste initiativen redan är välbeprövade.

Vi har varit mycket positiva till Byggmax under längre tid och det är roligt att aktiemarknaden äntligen verkar få upp ögonen för att det är ett riktigt kvalitetsbolag, och att den starka utvecklingen under 2020 kanske inte var en ren engångshändelse (även om de kortsiktiga jämförelsetalen förstås blir tuffa). Om bolaget når sina finansiella mål, vilket vi tror de har goda förutsättningar för att göra, så är vår bedömning att det fortfarande finns mycket kvar att hämta i aktien också. Vi fortsätter att med spänning följa den fortsatta utvecklingen i Byggmax noga, precis som i alla våra innehav.

Här kan du läsa ODIN Sveriges månadsrapport med siffror för mars

Ändringar i portföljen
Den främsta förändringen vi gjorde i mars var att vi sålde våra sista aktier i Ahlstrom-Munksjö. Bolaget köptes ut från börsen med hjälp av tveksamma metoder, bland annat ett sidoerbjudande till familjemedlemmar som knappast kan anses vara förenligt med likabehandlingsprincipen. Vi hade därför en aktiv dialog med många intressenter under flera månader i syfte att uppnå ett rättvist pris för minoritetsägarna. Efter att budgivarna ändå lyckades nå 90 procent av rösterna till följd av skrämseltaktik som tyvärr fungerade (bl.a. ett bemyndigande till styrelsen att emittera hundra procent nya aktier, vilket i teorin skulle betyda urvattning av minoritetsägarna till under 10 procent, men i praktiken vore olagligt), så valde vi till slut att lämna striden istället för att driva en flerårig rättsprocess.

Vårt största innehav Embracer genomförde en nyemission om SEK 7,6 miljarder (ca. 7 procent av börsvärdet). Pengarna kommer främst användas till nya förvärv och är i linje med bolagets mycket aktiva och framgångsrika förvärvsstrategi.

Eftersom vi hade tvingats sälja en liten andel av vår position när den slog i taket i februari, och aktien därefter föll tillbaka något, hade vi glädjande nog möjlighet att delta i emissionen. Trots att Embracer har kommit väldigt långt på relativt kort tid är vår bedömning att det fortfarande finns mycket goda möjligheter för bolaget att fortsätta växa. Det nya datorspelet Valheim, som varit global toppsäljare på spelplattformen Steam sedan lansering, är ett färskt exempel på att de bolag Embracer förvärvar ofta fortsätter att utvecklas exceptionellt väl.

I övrigt har vi bland annat ökat våra positioner i fritidsbolagen Thule, Fenix Outdoor och Dometic. 

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.