Makrokommentar: Stora marknadsrörelser

Marknaderna gick ned kraftigt efter att Donald Trump segrade i det amerikanska presidentvalet, för att sedan vända uppåt på de flesta av världens börser.

Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på sig. Marknadsvolatiliteten var hög vid tiden kring valet, vilket illustreras av det amerikanska VIX-indexet, men återgick sedan till normala nivåer redan dagen efter valet.

Oljepriset steg från 49 till 52 dollar per fat i november. Uppgången kom i slutet av månaden då det stod klart att OPEC-länderna skulle minska sin oljeproduktion med 1,2 miljoner fat per dag från och med januari 2017.

Under den senaste månaden har vi sett en kraftig ränteuppgång i USA. Den amerikanska tioåriga statsräntan steg med hela 0,56 procentenheter och låg vid utgången av november på 2,4 procent.

Läs hela vår makrokommentar här >>

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.