Makrokommentar

Medan amerikanska aktier steg i augusti gick de europeiska aktiemarknaderna en sämre månad till mötes.

Blandade marknader i augusti

Medan amerikanska aktier steg i augusti gick de europeiska aktiemarknaderna en sämre månad till mötes. I synnerhet i Italien var utslagen stora och totalindex sjönk med åtta procent under månadens lopp. Osäkerheten är stor både när det gäller den ekonomiska och politiska situationen i Italien, inte minst när det gäller landets framtida EU-medlemskap. Även i Storbritannien är ”Brexit” och den framtida relationen till EU problematisk, vilket präglar finansmarknaderna negativt i såväl Storbritannien som euroområdet.

Valutakrisen i Turkiet har också bidragit till volatiliteten på finansmarknaderna och ratingbyrån S&P justerade nyligen ned Turkiets kreditbetyg från BB- till B+. ”Smittan” har spridit sig till flera andra tillväxtmarknader och MSCI Emerging Markets-index sjönk med tre procent under den gångna månaden. Handelskriget mellan USA och Kina fortsätter och Shanghai- och Shenzhen-index sjönk med 5,3 respektive 7,9 procent. I Norge utvecklades aktiemarknaden starkt. Oslo-börsen steg med 1,1 procent, medan oljepriset ökade från 74 till 78 dollar per fat under augusti månad.

Fortsatt goda tillväxtutsikter globalt

Enligt IMF utvecklas den globala ekonomiska tillväxten som beräknat och tros öka från 3,7 procent under 2017 till 3,9 procent under 2018 och 2019. IMF menar ändå att risken är på nedsidan och lyfter fram flera riskfaktorer som kan hota den sköra ekonomiska tillväxten. Bland annat nämns handelsrestriktioner, knutna till USAs införande av tullar på en rad importvaror, och förhandlingarna mellan Storbritannien och EU om den ekonomiska samarbetsformen framöver.

Tillväxtprognoserna i euroområdet justerades ned, både för innevarande år och för nästa år, till följd av negativa överraskningar under första halvan av 2018. Det är inte heller mycket som tyder på att inflationen är på väg upp. Visserligen har den totala inflationen stigit som ett resultat av högre energipriser, men kärninflationen fortsätter att pendla omkring en procent. Europeiska centralbanken (ECB) tror dock att inflationen kommer att närma sig målet på två procent under de kommande två åren mot bakgrund av en stramare arbetsmarknad. ECB ska enligt planen avsluta sitt stödköpsprogram – de s.k. kvantitativa lättnaderna – vid utgången av året.

Den första möjligheten för ränteökningar är enligt ECB september 2019.

I USA går ekonomin starkt och centralbanken, Fed, är redan i full gång med att höja Fed Fund-räntan som nu ligger i intervallet 1,75–2,0 procent. Marknaden prisar för närvarande in 96 procents sannolikhet för att en ny räntehöjning är att vänta på centralbankens möte i slutet av september.

 

 

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.