”Jag brukar säga att jag är värdeinvesterare, men att jag investerar i värdet som finns i bolagets kultur.”

Vår förvaltare Jonathan Schönbäck är med på 2 sidor i nummer 51 av Affärsvärlden under "Förvaltaren" där han berättar om hur han hittar sina bolag och varför fonden inte har bytt ut något innehav sedan starten.

Nedan artikelns två första frågor:

ODIN Small Cap drog igång i början av året och har fått en riktigt bra start, upp över 30 % i år. Vad är framgångsreceptet?
”Vi investerar enligt ODIN-modellen, vår investeringsfilosofi där hållbara affärsmodeller och ett långsiktigt värdeskapande är i fokus. Vår analys består i huvudsak av tre delar – prestation, position och pris. Vi investerar bara i lönsamma bolag och stirrar oss inte blinda på värderingsmultiplar, utan bryr oss mer om bolagets kultur. Jag brukar säga att jag är värdeinvesterare, men att jag investerar i värdet som finns i bolagets kultur. Bra bolag fortsätter ofta att vara bra bolag. Den historiska prestationen, positionen och priset är starkt korrelerade med bolagskulturen.”

Vad menar du med bolagskultur? ”Det är ett brett område. Men särskilt nu i coronakrisen har det blivit tydligt vilka bolag som har en bra bolagskultur, alltså de som försöker fokusera på möjligheter. I alla situationer finns det möjligheter. Vi investerar gärna i bolag med starka huvudägare, då blir det ett mer långsiktigt fokus i bolaget. Vi brukar säga att det är viktigare vem vi investerar i än vad vi investerar i.”

Läs gärna hela artikeln i Affärsvärlden nummer 51 ⭐️

Fonden har nu ca 2,4 miljarder i förvaltat kapital och har gått upp över 30 procent i år. Förvaltningsavgiften är 1,5 procent, och den är alltid avdragen när avkastningen visas (dras med 1/365-del om dagen).

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.