Hur fungerar det med fondfusionerna?

Den 25 november slås ODIN Finland ihop ODIN Norden och ODIN Energi slås ihop ODIN Global.

En fondfusion godkänns om minst 75 procent av de representerade andelarna på bolagsstämman röstar för ett sådant beslut. Bolagsstämman har med stor majoritet godkänt en sammanslagning av fonderna och fusionsdatumet är fastställt till 25 november 2019.

Här hittar du svar på vanliga frågor om sammanslagningen av ODIN Finland med ODIN Norden och ODIN Energi med ODIN Global.

Varför går ODIN Finland samman med ODIN Norden?

Det är tråkigt att behöva avveckla ODIN Finland då fonden har haft en fantastisk resa sedan starten 1990 och skapat stort värde för kunderna. Men de senaste åren har det tyvärr varit ett lågt intresse för en fond som endast investerar i finska företag.

Vi tror att ODIN Norden kommer att täcka exponeringen för Finland på ett tillfredsställande sätt samtidigt som ODIN Norden har en lägre förvaltningsavgift, vilket innebär att det blir billigare för dig som kund. Du drabbas heller inte lika hårt om den finska aktiemarknaden sjunker då ODIN Norden är en bredare fond.

Varför går ODIN Energi samman med ODIN Global?
Ökat fokus på klimat och förnybar energi har lett till ett lägre intresse för aktiefonder som investerar i energiföretag. Fonden har för närvarande cirka sextio procent av sina investeringar i olje- och gasrelaterade företag. Cirka tjugofem procent av dessa är direkt och indirekt förnyelsebaserade.
Men förnybar energi är också utmanande, eftersom detta är ett område där världen fortfarande befinner sig i en inledande fas. Energifonden investerar i en cyklisk industri, vilket resulterar i högre svängningar och större nedgångar. Våra andra fonder har andra ben att stå på för att hjälpa när en bransch är i nedgång.

Vad händer med mina fondandelar i en så kallad fusion?
Dina fondandelar konverteras till fondandelar i den nya fonden. Dessa nya aktier beräknas utifrån fondernas kurser på fusionens dag, ett så kallad fusionsförhållande. Detta beräknas enligt följande:
• Utgångspunkten är kursdatumet på fusionsdagen
• Därefter divideras kursen för den fond du slås samman med, med kursen för den fond du fusioneras in i. Då får du fusionsförhållandet som ligger till grund för dina nya fondandelar. Och det fungerar så här:
• Antal nya fondandelar = Fusionsförhållande X, xxx multiplicerat med antalet fondandelar du hade i den ursprungliga fonden.

Fler frågor och svar

Kan ODIN slå samman medel exakt som de vill?
Nej. Man måste ansöka till Finansinspektionen om tillstånd.

Vad händer med beskattningen?
Detta innebär inget skattemässig realisation. Med andra ord, du betalar inte skatt på dina vinster genom sammanslagning.

Vad händer om jag har en förlust i min fond som fusioneras?
Om du har en förlust på dina fondandelar överförs dessa till den nya fonden. Om värdet på fondandelarna är lägre nu än vad du köpte dem för har du en förlust.

Kommer detta att kosta mig något?

Nej, det finns inga kostnader eller avgifter som överförs till dig som kund och andelsägare.

Kommer jag som andelsägare i ODIN Global att utsättas för företagen i ODIN Energi genom fusionen?
Nej, det kommer du inte.

Kommer jag som andelsägare i ODIN Norden att exponeras för företagen i ODIN Finland genom sammanslagningen?
Ja, det kommer du.				
				
			

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och hur vi arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för våra andelsägare.