Halvårskommentar ODIN Sverige

Stockholmsbörsen har än en gång varit en av de marknader som gått starkast i ett internationellt perspektiv.

Det första halvåret har präglats av starka börser världen över i takt med att vaccinutrullningar börjat ta fart och samhällen sakteligen börjat öppnas upp igen efter pandemins nedstängningar. Stockholmsbörsen har än en gång varit en av de marknader som gått starkast i ett internationellt perspektiv.

Ändringar i portföljen
Inga större ändringar har gjorts i portföljen under juni månad. Positionen i Sagax justerades ned något efter en mycket stark kursutveckling, och pengarna från den försäljningen användes bland annat för att finansiera vårt deltagande i Dometics offensiva nyemission och för att färdigställa inköpet av fondens senaste innehav, Electrolux Professional, som köptes in under maj månad.

ODIN Sverige C:s månadssiffror

Bidragsgivare
Nästan samtliga innehav i portföljen har haft en positiv utveckling hittills i år – endast två innehav, Munters och NCC, har haft en marginellt negativ kursutveckling. AddLife är den aktie som gått allra starkast i år med en kursutveckling på över 80 procent. Eftersom AddLife är fondens näst största innehav är det även den klart starkaste bidragsgivaren till fondens avkastning hittills i år. AddLife är en tillverkare och återförsäljare av medicinteknisk utrustning till sjukvårdssektorn. Delar av verksamheten har gynnats av pandemin vilket ökat lönsamheten kraftigt det senaste året, även om vissa delar av verksamheten också missgynnats. Den ökade intjäningen har sysselsatts i flera attraktiva förvärv som positionerar AddLife inom nya attraktiva nischer, samtidigt som allt fler datapunkter indikerar att utrustning för virustestning m.m. fortfarande kommer behövas i relativt stor utsträckning framöver, vilket bidragit till den starka utvecklingen. Vår bedömning är att AddLife länge varit mycket välpositionerat för framtiden och att den positionen stärkts ytterligare det senaste året.

Dustin har också utvecklats mycket starkt i år med en uppgång på över 75 procent. Vi ökade vårt innehav förbi flaggningsgränsen på fem procent i januari och utökade innehavet ytterligare till strax över 8 procent av bolaget under våren. Dustin säljer IT-utrustning till företag och är Nordens största e-handelsbolag. I och med förvärvet av holländska Centralpoint blir Dustin cirka 50 procent större och tar på allvar klivet ut på den kontinentaleuropeiska marknaden. Vi tror efterfrågan på Dustins produkter kommer fortsätta att öka i åren framöver i takt med att digitaliseringen i samhället fortsätter.

Sagax, som är fondens enda fastighetsbolag har också haft en fantastisk utveckling. Aktien har avancerat 50 procent hittills i år och Sagax är ett av de fastighetsbolag som klarat sig allra bäst genom pandemin, inte minst tack vare sitt fokus på stadsnära logistikfastigheter i tillväxtregioner, vilket gynnats av den allt ökande e-handeln.

Negativa bidragsgivare
Hittills i år har endast två aktier i portföljen uppvisat negativ avkastning – Munters (-8 procent) och NCC (-3 procent). Efter en mycket stark utveckling i 2020 föll Munters aktie kraftigt när det fjärde kvartalet 2020 rapporterades i februari (-11 procent). Bolagets rapport var lite sämre än aktiemarknadens förväntningar och givet att bolaget hade en turbulent start på börsen så återkom oron kring slagighet i affärsmodellen. Vi ansåg dock att bolaget fortsatte att utvecklas i rätt riktning långsiktigt och att denna rapportbesvikelse sannolikt var av temporär karaktär och vi passade därför på att öka vår position något i nedgången. När första kvartalet 2021 rapporterades var kursreaktionen den motsatta och aktien steg kraftigt, men sedan dess har den successivt handlats lägre i brist på ny information. Vi inväntar nästa rapport.

Byggbolaget NCC har också haft en relativt svag utveckling på börsen hittills i år. Det förändringsarbete som VD Tomas Carlsson påbörjade år 2018 tar tid men vår bedömning är att det går åt rätt håll. Lönsamheten i den underliggande byggverksamheten har förbättrats successivt och stabiliserats. Aktien är inte särskilt populär och har därför blivit bland de lägst värderade aktierna i portföljen. Om förändringsarbetet fortsätter att gå åt rätt håll är vår bedömning att det bara är en tidsfråga innan även aktien kommer utvecklas åt samma håll.

Det svenska förvaltarteamet

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.