Hållbarhetsrapport

I den här rapporten kan du läsa om hur vi på ODIN arbetar med hållbarhet, och vad vi har gjort under 2019.

Vi är stockpickers och selektiva när vi väljer vilka företag vi vill investera i. Hållbarhetskriterier påverkar företagens värdeskapande över tid, och bedömningar i samband med det är därför ett av de viktigaste kriterierna i alla våra investeringsbeslut. Det ger också förvaltarna incitament att driva ett aktivt ägande. 2012 undertecknade vi FN: s principer för ansvarsfulla investeringar. Det betyder att vi har förpliktat oss att genomföra och rapportera om hur vi inkluderar ansvar och hållbarhet i våra företags- och portföljbedömningar.

Under 2019 inrättade vi en ESG-kommitté i ODIN. Det är ett forum där vi diskuterar olika frågor och förankrar beslut i hela organisationen. Förutom att fokusera på hållbarheten i de företag vi investerar i försöker vi också att blir mer hållbara inom ODIN. Det är något vi aktivt kommer att spendera mycket tid på under de kommande åren.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.