Hållbarhetsrapport ODIN 2020

Under det gångna året trappade upp vårt hållbarhetsarbete. Vi har jobbat med strategi, struktur och rapportering internt, samtidigt som vi fokuserat på de bolag vi investerar i.

Trots att 2020 blev året då resor och fysiska möten kom att nedprioriteras, hade vi inte mindre kontakt med de bolag vi äger, utan snarare tvärtom. Dialogen med bolagen har mycket riktigt förflyttats från fysiska mötesrum till digitala miljöer. Vårens samtal med bolagsledningarna handlade i stor utsträckning om covid-19. Hur skulle nedstängningen av samhället påverka bolagen ekonomiskt, och i vilken utsträckning har bolagen sörjt för en trygg arbetssituation för de anställda? I egenskap av långsiktiga ägare har vi uppmuntrat bolagen att sänka sina utdelningar och stärka sina finanser.

Bolagsstämmorna blev också lite annorlunda under året som gick. Några av vårens bolagsstämmor sköts upp, men vi är glada över att de allra flesta ändå kunde genomföras digitalt. Under hösten blev det allt tydligare att pandemin skulle hänga sig kvar en tid framöver och att bolagen måste rusta sig för en fortsatt krävande vardag. Det är glädjande att se att en majoritet av våra bolag klarade sig bra under hela året.

Förutom dialog och aktivt ägande strävar vi också efter att hitta bra bolag med långsiktiga trender i ryggsäcken. I våra portföljer finns många bolag som alla på sitt sätt bidrar till en bättre framtid. Men även bra bolag kan bli bättre och i dessa är vi aktiva ägare. På räntesidan utfärdas allt fler gröna obligationer, vilket är ett bra sätt att direkt bidra till positiv förändring. Gröna obligationer är något vi har ökat fokus på.

I rapporten nedan hittar du exempel på dialoger som vi hade med våra bolag under 2020 och en sammanställning över hur vi röstade på bolagsstämmorna.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.