Grönt ljus för framtiden

Företag med hållbarhetsprofil utvecklas positivt på börsen. Innebär det att aktiemarknaden faktiskt värderar in en konkurrensfördel eller handlar det helt enkelt om flockmentalitet – att ”gröna” aktier lockar?

Hållbarhet är i ropet som aldrig förr, men vad innebär det egentligen att ha en hållbarhetsprofil? Det handlar inte bara om att ta hänsyn till miljön och klimatet, utan också till samhälleliga och ekonomiska förhållanden. Vi menar att företag som inte tar med det i beräkningen kommer att få problem i framtiden.

Det finns dock redan många företag som ser möjligheter och erbjuder hållbara tjänster och produkter som bidrar positivt. Två exempel på detta är norska Tomra, som med sina pantautomater bidrar till återvinning av resurser och ser till att mindre plast kommer på avvägar, och svenska Nibe, som säljer värmepumpar som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser från våra bostäder.

Många företag kan bidra genom att förbättra sin egen verksamhet. Genom att kartlägga och rapportera om utsläpp eller resursanvändning kan företaget fastställa tydliga mål för att minska utsläppen av växthusgaser, vilket kommer att vara positivt både för företagets resultat och för planeten.  Företagen kan också ställa krav på sina leverantörer och samarbetspartners, vilket i sin tur ger positiva följdeffekter. Men det här sker inte av sig själv – frågan måste prioriteras.

Företag ställs hela tiden inför allt högre krav på både öppenhet och hållbara åtgärder. Kraven kommer från flera håll – inte bara från myndigheter och miljöorganisationer, utan också från kunder, anställda och från oss som investerare. Vi lever i en tid då information färdas snabbt och renommérisken är stor för företag som gör misstag. Följden blir att alla företag förr eller senare måste vidta åtgärder och det kan bli dyrt att hamna på efterkälken.

Som fondförvaltare letar vi efter de goda företagen som har förutsättningar att skapa värde för våra kunder över tid. Vi tror att det finns en stark koppling mellan långsiktigt värdeskapande, samhällsansvar och god ägarstyrning. Då är det viktigt att både styrelsen och ledningen för ett företag förstår hur företaget påverkar omvärlden, lokalt och globalt, men också att de har konkreta planer för att hantera detta. 

Vi gör noggranna hållbarhetsanalyser innan vi investerar i ett företag och som ägare följer vi utvecklingen noga. Trots att vi har få företag i varje fond är det här arbetet tidskrävande. Det är dock nödvändigt för att säkerställa att vi investerar i de företag som skapar störst värde för våra kunder över tid. Det kräver att vi förstår företagets utmaningar och möjligheter på både kort och lång sikt. Som investerare kan vi både utmana och påverka hur företagen vi investerar i drivs och samtidigt vara öppna när det gäller det arbete vi gör genom rapportering. Du kan läsa om de företag vi har på vår observations- och uteslutningslista här

Skrivet av Ane Rongved, hållbarhetsansvarig ODIN

Skrivet av

Analytiker
Ane har arbetat i ODIN i oktober 2014 och är analytiker och hållbarhetsansvarig. Ane är civilekonom med fördjupning i ekonomistyrning och investeringsanalys från Handelshögskolan BI och har en M.Sc i investment och finansiell riskhantering från Kingston University i London.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.