Gör som oss – stöd Hand in Hand

Vi på ODIN Fonder har i många år varit stödföretag till Hand in Hand Sweden. Deras ordinarie verksamhet med självhjälpsgrupper och entreprenörskapsträning är för närvarande pausade i Indien, Kenya och Zimbabwe.

Det betyder att de mycket sårbara människor som de stöttar riskerar att snabbt återfalla i en djup fattigdom, kanske till och med hunger. Många av Hand in Hands entreprenörer som kommit igång med egen verksamhet är fortfarande i en mycket skör fas som riskerar att snabbt falla i spillror.

Hand in Hand har också ett nära samarbete med lokala kvinnoorganisationer och myndigheter för att minska det könsbaserade våldet som ökar till följd av långvarig isolering och stark ekonomisk press.

Hand in Hand har startat en insamling för att bekämpa COVID-19, med bland annat nedanstående insatser:

 • Hjälplinje med vårdpersonal i Indien
  • Du bidrar till att driva en hjälplinje med kostnadsfri rådgivning om COVID-19 som bemannas av utbildad sjukvårdspersonal sju dagar i veckan.
 • Skyddsutrustning till hälsokliniker i Zimbabwe
  • Du bidrar till att vårdpersonal i frontlinjen på landsbygden får tillgång till skyddsutrustning. Vi ser till att handsprit, masker och handskar till hälsokliniker når fram.
 • Stöd till sårbara entreprenörer i Kenya
  • Du bidrar till att entreprenörer och deras familjer får tvål och desinficeringsmedel, så att de kan upprätthålla sin hygien, skydda sig och förhindra smittspridning.
 • Minskad risk för våld i hemmet
  • Våldet ökar drastiskt i familjer som lever isolerade under stark ekonomisk press. Du hjälper oss att, ihop med lokala kvinnoorganisationer och myndigheter, nå ut med stöd och livsviktig information.
 • Tvål och handsprit till skolbarn
  • Du bidrar till att tvål och handsprit samt information och stöd når ut till skolbarn på landsbygden.

Vill du också stödja Hand in Hands arbete? Gå in på deras hemsida och skänk pengar här

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.