Förvaltarkommentar ODIN Sverige maj

Efter ett turbulent april har maj varit en lugnare månad på aktiemarknaden där det på några håll finns tidiga tecken på vändningar i sentimentet.

Det återstår dock att se hur långvarig denna stabilisering blir. Mycket kommer troligen fortsatt bero på inflationen och vad som händer i Ukraina samt lock-downs i Kina osv. Vår uppfattning är att det i perioder som dessa, då fokus primärt hamnar på makrofaktorer som ligger utanför bolagens kontroll, är extra viktigt att äga lönsamma kvalitetsbolag som har en stark företagskultur och bevisad anpassningsförmåga.

Händelser
Rapportsäsongen för det första kvartalet har avslutats och samtliga 34 innehav har rapporterat. Över lag har det varit en mycket god rapportsäsong, med stark omsättningstillväxt (inte ett enda bolag rapporterade lägre omsättning än väntat) och över lag goda marginaler, men svagt kassaflöde. Det beror på att många bygger varulager för att säkerställa att man kan möta den fortsatt höga efterfrågan. Mottagandet på börsen har dock varit relativt svalt i de flesta fall givet det svaga marknadssentimentet, men det finns ljusglimtar.

Storskogen (-17%) hade en svag kursutvecklingen under månaden, och är den aktie som gått svagast i portföljen hittills i år. Aktiemarknaden har dömt ut bolaget men den underliggande fundamentala utvecklingen har, ironiskt nog, varit bättre än vi hade förväntat oss i samband med börsnoteringen. Bolaget har under samtliga senaste tre kvartalen ökat sitt rörelseresultat med över 100 procent, vilket är extraordinärt. Visserligen är majoriteten av tillväxten förvärvad, men de förvärvar till attraktiva priser och de växte även organiskt med 17 procent under Q1 vilket var långt över förväntansbilden.

Marginalen var dock något lägre än väntat, så den organiska tillväxten i rörelseresultatet var ”bara” 7 procent och resultatet blev ungefär som förväntat vilket aktiemarknaden bestraffade genom att skicka ner aktien ytterligare 17 procent på rapportdagen. Än så länge tror vi fortfarande att Storskogen köper relativt bra bolag och att de är en god långsiktig ägare för bolagen de förvärvar, vilket är kärnan i hela affärsmodellen. Om de fortsätter att bevisa att de är det, tror vi det är en tidsfråga innan sentimentet kring aktien också vänder. Men den svaga kursutvecklingen har förstås satt extra press på ledning och personal så vi fortsätter att följa utvecklingen noga.

Embracer (+33%), som är fondens största innehav, hade den starkaste kursutvecklingen under månaden. Sentimentet kring aktien har varit svalt under hela 2021 och början av 2022 efter en urstark kursuppgång 2020. Vi spekulerar dock inte i vad aktiemarknaden kommer tycka på kort sikt, utan i vilka fundamentala värden som byggs av en stark entreprenöriell bolagskultur på lång sikt. Och den fundamentala utvecklingen och ständigt förstärkta positionen i Embracer är imponerande. Rapporten i sig var ungefär i linje med förväntan, vilket i många andra fall har lett till kraftiga kursfall den här rapportperioden, så förhoppningsvis är detta början på en återgång till fokus på bolaget och den långsiktiga resan som vi ser fram emot att följa.

Ändringar i portföljen
Vi har inte gjort några väsentliga ändringar under månaden, utan endast mindre justeringar.

Månadskommentar med siffror

Jonathan och HC
Förvaltare Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.