Förvaltarkommentar ODIN Sverige januari

Marknaden präglades av vinsthemtagningar i aktier som gick starkt under 2020, och att kapital därmed delvis växlades in i aktier som hade det lite tuffare förra året.

Efter ett dramatiskt 2020 som slutade starkt, så fortsatte marknaden upp i januari men föll tillbaka något mot slutet av månaden. Vår bedömning är att marknaden präglats av vinsthemtagningar i aktier som gick starkt under 2020, och att kapital därmed delvis växlades in i aktier som hade det lite tuffare förra året. Detta är ett vanligt mönster som vi har sett många gånger förr och vi tror det är den främsta anledningen till att fonden underavkastade jämfört med marknaden i januari.

Här är produktbladet med siffror för januari

Ändringar i portföljen
Den främsta förändringen vi gjorde i januari var att vi utökade vår position i Fenix Outdoor. Vi köpte också ytterligare aktier ibland annat Dustin, vilket vi flaggade för då vi i och med köpet passerade fem procents ägande i bolaget. I övrigt har vi endast gjort mindre justeringar.

Bildresultat för fenix outdoor
Fenix outdoor är en internationellt verksam koncern inriktad på produkter för natur och friluftsliv.

Händelser
Dustin (+24%) var den aktie som gick starkast under månaden och blev även den största bidragsgivaren. Kursen drevs av en stark kvartalsrapport, och fick möjligen extra skjuts av att aktörer som blankat aktien behövde köpa tillbaka aktierna på den starka rapporten. Vi har länge varit positiva till Dustin eftersom vi ser det som ett kvalitetsbolag som underskattas av marknaden. Bolaget har en lång historik av lönsam tillväxt som kompletterats av värdeskapande förvärv, de har en mycket stark position i sin marknad och priset på aktien är väldigt attraktivt. Den kombinationen är ovanlig i dagens marknad varför vi valt att öka vår position i bolaget under månaden.

Bildresultat för Dustin IT

Byggmax (+8%) släppte också sin kvartalsrapport och visade på fortsatt stark tillväxt och lönsamhet. Bolaget har visserligen fått extra tillväxt på grund av pandemin, men vi tror att de positiva effekterna har förstärkts av de långsiktiga förbättringar som bolaget arbetat med under lång tid. Dessa förbättringar finns kvar även efter att effekterna från pandemin avtar, men förväntningarna som ligger i aktiekursen är ändå lågt ställda. Eftersom vi redan äger nästan tio procent av bolaget har vi dock inte möjlighet att köpa fler aktier.

NCC (-6%) finns på den svagare sidan utvecklingsmässigt. Bolagets rapporterade omsättning och lönsamhet var lägre än aktiemarknadens förväntningar, men underliggande ser vi bland annat en förbättrad byggmarginal och bolaget verkar fortsätta att gå den väg man har sagt att man ska gå – mot lägre risk och bättre lönsamhet i kärnaffären. Vi ser det därför som ”fel på rätt ställen” och vi har fortsatt förtroende för att bolaget är på en positiv förbättringsresa.

Vi är nu mitt uppe i rapportsäsongen för de fjärde kvartalet och hittills ser det överlag bra ut. Det allra viktigaste är att vi äger bolag som är välpositionerade på lång sikt, och så länge de fortsätter att utvecklas väl så tror vi att även aktiekurserna kommer följa med, så att ODIN Sverige kan fortsätta att vara en långsiktigt god investering för våra andelsägare.

Ovan är bolag vi har köpt mer i eller minskat i under månaden.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och hur vi arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för våra andelsägare.