Förvaltarkommentar ODIN Sverige februari

Efter en svagare inledning på året i januari så vände fonden upp ordentligt under februari då fokus återigen låg på bolagens rapportering.

Efter en svagare inledning på året i januari så vände fonden upp ordentligt under februari då fokus återigen låg på bolagens rapportering. Det är alltid spännande med rapportperioder när vi får ta del av bolagens utveckling och stämma av att den långsiktiga utvecklingen fortsätter i rätt riktning. Rapportperioden som vi nu gått igenom visar överlag på en fortsatt bra utveckling för våra innehav. Försäljningen har i stort sett varit som förväntat medan bolagens åtgärder resulterat i bättre vinster än förväntat. Det är den främsta anledningen till att fonden överavkastade jämfört med marknaden i februari.

Ändringar i portföljen
Under månaden utvecklades Embracer så pass bra efter tre stora förvärv att bolaget fick en för stor vikt i portföljen. Vi kan inte placera mer än 10 procent av fondens medel i ett enskilt innehav. Av den anledningen behövde vi tyvärr minska vår position i Embracer trots att vi ser fortsatt goda förutsättningar framöver. Vi har fortsatt att öka i Dustin och passade även på att öka en del i NCC och Munters när de gick ner efter lite svagare rapporter.

Embracer Group gets a buy recommendation from analyst at Affärsvärlden

Händelser
Embracer (+20%) var den aktie som bidrog mest till avkastningen under månaden. Kursen drevs av en stark kvartalsrapport men framför allt av tre större förvärv som adderade två ytterligare divisioner. Dels förvärvade man Gearbox och Easybrain som bildar den sjunde och åttonde divisionen, och dels förvärvar man Aspyr som ansluter till Saber Interactive. Genom dessa förvärv uppskattar bolaget att omsättningen ökar ca 3,6-4,6 mdr och EBIT ökar 1-1,5 mdr. Bolagets attraktionskraft för förvärvsobjekt fortsätter att bevisa sig och stärkas när allt fler högkvalitativa bolag ansluter.

AddLife (+20%) släppte en kvartalsrapport som visade på en fortsatt stark utveckling. Underliggande organisk tillväxt var 8% men tack vare coronaeffekter så uppnådde man 51% tillväxt under kvartalet. I samtal med bolagets VD efter rapporten så framkom det att man har stärkt sin position ordentligt och bevisat sig som en pålitlig leverantör. De arbetar hårt för att fortsätta att vara en relevant leverantör för alla kunder när coronaeffekten avtar. Under den värsta fasen har man sett vissa indikationer på att kvalitet inte stått högst upp på agendan hos inköpare men det fokuset kommer sannolikt att återkomma när världen återigen normaliseras.

AddLife Health Care - Analysguiden | Aktiespararna

Munters (-11%) hittar vi på den svagare sidan utvecklingsmässigt. Bolagets rapport var lite sämre än aktiemarknadens förväntningar och givet att bolaget hade en turbulent start på börsen så återkom oron kring slagigheten i affärsmodellen. Vi ser däremot att bolaget fortsätter att utvecklas i rätt riktning på lång sikt och att denna rapportbesvikelse sannolikt är av temporär karaktär och passade därför på att öka något i den nedgång som skedde i aktien.

Rapportsäsongen visar återigen att vi äger bolag som är välpositionerade på lång sikt. Så länge de fortsätter att utvecklas väl så tror vi att även aktiekurserna kommer följa med så att ODIN Sverige kan fortsätta att vara en långsiktigt god investering för våra andelsägare.


Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.