Förvaltarkommentar ODIN Sverige augusti

Det har varit ytterligare en väldigt bra resultatsäsong där portföljbolagen över lag har rapporterat i linje med eller bättre än de högt ställda förväntningarna.

Under augusti avslutades rapportsäsongen för det andra kvartalet och samtliga portföljbolag har nu rapporterat. Det har varit ytterligare en väldigt bra resultatsäsong där portföljbolagen över lag har rapporterat i linje med eller bättre än de högt ställda förväntningarna. Vi har inte gjort några större ändringar i portföljen under månaden. Däremot har vi minskat våra positioner något i ett tiotal innehav för att möjliggöra potentiella nyinvesteringar. Vi har även ökat vår position i Embracer något under den gångna månaden.

Embracer offentliggjorde i början av månaden åtta nya förvärv, varav Crazy Labs var det största, och i samband med att kvartalsrapporten presenterades i mitten av månaden offentliggjordes ytterligare tre förvärv. Vår bedömning är att rapporten får klart godkänt, men efter ett urstarkt 2020 har 2021 varit ett tufft år för de flesta spelbolagsaktier och många aktier i sektorn är ned 20–60 procent hittills i år. Relativt sektorn har Embraceraktien (oförändrad) således klarat sig relativt bra, men det är tydligt att marknadssentimentet för spelaktier har varit mycket svagt.

Enligt vår erfarenhet har perioder med svagt sentiment ofta varit goda köptillfällen historiskt, förutsatt att vi äger bolag som fortsätter att leverera och skapa fundamentala värden. Vår bedömning är att den fundamentala långsiktiga utvecklingen i Embracer är fortsatt mycket stark, varför vi har passat på att utöka vår position något. På kort sikt har det hittills inte varit särskilt lyckat eftersom Embracer är den aktie i portföljen som utvecklades sämst under augusti (-12%), men på lång sikt tror vi det kommer löna sig. Med det sagt fortsätter vi att bevaka utvecklingen mycket noga.

AddLife har å andra sidan fortsatt mycket starkt under 2021. Trots att vi har justerat ned vår position något under året är det i dagsläget vårt enskilt största innehav efter en uppgång på över 140 procent hittills i år. AddLife var också den aktie som utvecklades allra starkast under augusti (+21%) vilket delvis berodde på att SEB initierade bevakning av aktien med en köprekommendation, vilket är extra välkommet då AddLife inte haft analytikerbevakning tidigare.

NIBE rapporterade ytterligare ett exceptionellt starkt kvartal som kraftigt översteg högt ställda estimat på nästan samtliga punkter, och var den aktie som gick näst starkast i portföljen under månaden (+17%). Det är svårt att inte imponeras av hur NIBE fortsätter att leverera, år efter år. Vi är förstås glada att vi äger aktien, men med facit i hand har NIBE haft för låg portföljvikt vilket vi motiverat med att aktien framstått som exceptionellt dyr. Men ett exceptionellt bolag är också värt ett högt pris, vilket nu visats än en gång.  

ODIN Sveriges andelsägare har hittills i år tagit del av en utomordentligt stark avkastning. Trots att den nuvarande avkastningen är onormalt hög är vår bedömning att vi äger en portfölj med bolag som står väl rustade för att fortsätta leverera god långsiktig avkastning framöver.

Här kan du läsa månadsrapporten för ODIN Sverige

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och hur vi arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för våra andelsägare.