Förvaltarkommentar ODIN Sverige augusti

Rapportsäsongen har precis avslutats och det är bara att konstatera att bolagen i de flesta fall överträffade marknadens förväntningar.

Vi är fortsatt i en utmanande situation men våra innehav har bevisat sin kvalitet och i många fall kommer de gå starkare ur den här krisen. Starka bolagskulturer med en låg skuldsättning har varit grundförutsättningar för den goda utveckling som vi sett i rådande marknad. Vi är som alltid aktiva ägare och för en kontinuerlig dialog med våra innehav för att stämma av att de agerar som förväntat och är givetvis redo ifall de skulle vilja genomföra offensiva åtgärder.

Under månaden har vi stärkt teamet bakom ODIN Sverige genom att Hans Christian Bratterud blir förvaltare och Carolina Elvind börjar som analytiker den 1 oktober. Ett team som kompletterar varandra väl med olika bakgrunder och styrkor. Hans Christian har en lång erfarenhet av bolagsanalys och har de senaste åren varit analytiker i ODIN med fokus på Sverige och globala teknologibolag. Carolina kommer från en roll som analytiker i Danske Bank med fokus på småbolag. Därmed har vi mycket goda förutsättningar att fortsätta att skapa långsiktiga värden för våra andelsägare. Jonathan Schönbäck är fortsatt ansvarig förvaltare.

Carolina Elvind, Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud.

Rapportsäsongen
Rapportsäsongen har precis avslutats och det är bara att konstatera att bolagen i de flesta fall överträffade marknadens förväntningar. Överlag kom försäljningen in som förväntat medan marginalerna och därmed vinsten och kassaflödena var avsevärt bättre än förväntat. Det är ett tydligt tecken på att bolagen agerat snabbt och effektivt för att minimera de negativa konsekvenserna av corona på ett sätt som många inte hade förväntat sig.

Embracer
Exempelvis kom Embracer in med en rapport där försäljning och vinst var mycket bättre än förväntat samtidigt som de annonserade åtta nya förvärv. Den decentraliserade strukturen attraherar många spelutvecklare till Embracer vilket gör att de kan fortsätta sin förvärvsresa under många år framöver. Bolagen som kommer in i koncernen får stöttning i form av kunskap och kapital och kan därmed förverkliga sina spännande projekt på ett sätt som de inte skulle kunnat ifall de fortsatte som fristående utvecklare. I våra samtal med bolaget framkommer det att den struktur man satt medför att ledningen inte behöver vara ute och leta förvärv då det kommer alltmer från dotterbolagens vd:ar.

Även Byggmax och Munters uppvisade riktigt starka siffror under kvartalet. Svagaste rapporterna kom från Duni och Hexpol som hade tuffa underliggande marknader som var svåra att parera.

Överlag är bolagen försiktiga i sin framåtblickande kommunikation och det är förståeligt då vi eventuellt går in i en andra fas av corona och osäkerheten är stor för hur alla verksamheter ska komma igång efter sommarledigheten. Många har arbetat på distans och det kan säkerligen fortsätta under en tid framöver. Någon gång behöver bolagen dock träffa kunderna mer normalt för att kunna fortsätta bygga långsiktiga samarbeten.

Portföljen
Många av innehaven i portföljen har utvecklats mycket bra under året. Framförallt har AddLife, Embracer och Byggmax bidragit till portföljens goda utveckling. AddLife har haft en stark efterfrågan på sina produkter till sjukvården under pandemin och har därmed stärkt sin position. Byggmax har gynnats mycket av att folk har fokuserat alltmer på att förbättra sina hem istället för att genomföra långresor. Bolaget har dessutom lyckats vända det gamla problematiska förvärvet Skånska Byggvaror vilket har förbättrat lönsamheten. Under året har Beijer Alma, Duni och Atrium Ljungberg varit de svagaste bidragsgivarna i portföljen.

Dometic och Thule
Andra bolag som gynnats av pandemin och att fokus legat på ”hemester” är Dometic och Thule. Efterfrågan på cyklar, husvagnar och husbilar har varit enorm i många stora marknader som Tyskland och USA vilket driver efterfrågan på bolagens produkter. Thule gynnas bland annat av att alltfler vill ta med sig sina cyklar eller annan utrustning för utomhusaktiviteter på bilen och Dometic har många olika produkter till husbilar och husvagnar som exempelvis kylskåp och luftkonditionering.

Förändringar i portföljen hittills i år
Under månaden har vi framförallt ökat i Embracer, Hexagon, Indutrade och Sagax. Bolagen är bra positionerade och kommer sannolikt att gå stärka ur krisen då efterfrågan på deras produkter och tjänster accelererat av corona. Embracer har självklart gynnats extra mycket på kort sikt. På lång sikt fortsätter bolaget att stärka sin position genom ett starkt fokus på högkvalitativa titlar och förvärv av ytterligare utvecklare. Hexagon gynnas av att produktionen automatiseras alltmer och att kraven på kvalitet blir allt högre. Sagax gynnas främst av den ökade e-handeln då de har en exponering mot logistikfastigheter. Vi valde att sälja ut vår position i Hexpol då bolaget är i en tuff position med en svag underliggande marknad, operationella utmaningar och en pågående process för att hitta en ny permanent vd till bolaget. Sannolikt kommer bolaget klara detta väl men vi väljer att investera de pengarna i andra mindre utmanade innehav.

Vad tror vi framöver?
2020 har onekligen varit ett år som går till historieböckerna. Senaste stora kris upplevde vi främst 2008. Vid båda tillfällena har vårt fokus på kvalitetsbolag varit en stor trygghet och framgångsfaktor. Att högkvalitativa bolag på sikt skapar långsiktiga värden som är svåra att överskatta blir man påmind om gång på gång och speciellt när allt ställs på sin spets som nu. Efter 2008 utvecklades många högkvalitativa innehav mycket bra eftersom konkurrenterna hade tvingats vända sig inåt och få ner skuldsättningen samtidigt som man fick arbeta hårt med att rädda det som gick att rädda. Samtidigt kunde lågt skuldsatta bolag med hög kvalitet passa på att genomföra förvärv och vara offensiva i sina åtgärder eftersom de därmed kunde fokusera på de nya möjligheter som skapades. Vi är övertygade om att detsamma kommer att ske framöver. Vi har en fortsatt stor tilltro till våra väldigt välskötta innehav där alla i bolagen genomfört enorma insatser.

Här hittar du produktbladet med avkastningssiffror för ODIN Sverige

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.