Förvaltarkommentar ODIN Sverige april

Fortsatt oro kring inflation, hög volatilitet på globala börser och ett försvagat sentiment präglade marknaden.

Efter att mars avslutades relativt stabilt blev april ytterligare en turbulent månad på aktiemarknaden. Fortsatt oro kring inflation, hög volatilitet på globala börser och ett försvagat sentiment präglade marknaden. Dessa breda och oförutsägbara faktorer har den här månaden fått företräde framför vad som varit en relativt god rapportsäsong så långt.

Händelser
Rapportsäsongen för det första kvartalet inleddes i andra halvan av april och vid utgången av månaden hade 25 av fondens 34 innehav rapporterat. Överlag har det varit en förvånansvärt god rapportsäsong, men mottagandet på börsen har ändå varit relativt svalt i de flesta fall.

Sinch (-31%) var återigen den aktie som utvecklades sämst under månaden. Bolaget rapporterade både omsättning och vinst som översteg analytikernas prognoser, men de positiva överraskningarna kom främst från nyligen förvärvade enheter. Den organiska omsättningstillväxten uppgick till hela 23 procent, men marginalerna är fortsatt pressade så den organiska bruttoresultattillväxten, som är den parameter som det fokuseras allra mest på, var endast 2 procent. Aktien öppnade upp +5 procent på rapportdagen, stängde -22 procent för att sedan rekylera upp +18 procent dagen efter. Det är onekligen en rejäl osäkerhet i marknaden. Den stora frågan är förstås om marginalpressen är övergående (som varit fallet tidigare) eller om vi kommer se fortsatt försvagning av lönsamheten under lång tid. Vi lutar fortfarande åt det förstnämnda, men gör ytterligare en djupdykning i frågan för att sedan bestämma vad vi ska göra med innehavet som väger 2 procent i fonden.

Både AddLife (-16%) och Hemnet (-14%) föll trots starka rapporter som översteg höga förväntningar på samtliga punkter. För Hemnets del inte minst drivet av att den genomsnittliga intäkten per bostadsannons ökade med hela 41 procent. Givet den starka Prestationen, den dominerande Positionen och det alltmer attraktiva Priset är vi mycket komfortabla med investeringen.

Essity (+17%), Byggmax (+9%), och Dometic (+8%) överträffade också analytikernas estimat, men dessa rapporter mottogs väl. Gemensamt för dessa bolag är att de är relativt lågt värderade, medan t.ex. Sinch, AddLife och Hemnet varit högre värderade – även om värderingarna nu kommit ner väsentligt.

Det viktiga för oss är att de bolag vi äger fortsätter att skapa långsiktiga fundamentala värden. Så länge det fortsätter är vi helt komfortabla med att äga dem, oavsett om aktiekurserna på kort sikt ger en helt annan bild. Den preliminära slutsatsen är fortsatt att våra portföljbolag fortsätter att skapa stora fundamentala värden, medan deras aktier blivit betydligt billigare. Allt annat lika är det positivt för den förväntade framtida avkastningen.

Ändringar i portföljen
Vi har inte gjort några väsentliga ändringar under månaden

Månadsrapport med siffror

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.