Förvaltarkommentar ODIN Sverige augusti

Efter en viss återhämtning i juli blev augusti ytterligare en svag månad på Stockholmsbörsen.

Småbolag utvecklades än en gång sämre än de större bolagen som grupp. Det har drabbat ODIN Sveriges relativavkastning då vi har valt att ha en hög andel småbolag i portföljen. Marknaden är fortsatt mycket volatil och kurserna drivs i första hand av ändringarna i förväntningar om den globala makroutvecklingen, med fokus på inflation och räntor, snarare än hur individuella bolag utvecklas fundamentalt. När det blir breda algoritmiskt drivna säljflöden i marknaden är det normalt att de drabbar småbolag hårdare, eftersom handelslikviditeten i dessa bolags aktier är sämre än i de stora bolagen.

Ändringar i portföljen
Den viktigaste förändringen vi gjort under månaden har varit att vi sålde ut resten av vår position i Duni. Duni är ett fint bolag, men var det portföljbolag som drabbades hårdast av pandemin. Även om de senaste kvartalen visat på god återhämtning i omsättningen har det varit svårt för bolaget att få igenom tillräckliga prisökningar för att kompensera för den massiva kostnadsinflationen, varför lönsamheten blivit lidande. Vi hoppas och tror att lönsamheten kommer förbättras framöver, men väljer att allokera kapitalet till andra bolag där vi är tryggare på styrkan i marknadspositionen. 

Vi har också fortsatt att moderera vår position i Axfood, som är den aktie som utvecklats överlägset starkast i år, och i stället fortsatt att utöka våra positioner i Atlas Copco och Assa Abloy.

Händelser
Rapportsäsongen för det andra kvartalet avslutades i augusti och överlag var rapporterna något bättre än estimaten. Återigen generellt mycket stark omsättning, men något svagare marginaler och svaga kassaflöden. Det överordnade budskapet är fortsatt starka orderböcker men alla läser nyheterna och förväntar att efterfrågan kommer dämpas framöver.

Beijer Alma publicerade en av de svagare rapporterna, bl.a. drivet av att Lesjöfors lönsamhet påverkats mer än väntat av Ryssland och Ukraina, och aktien handlades ner 11% procent på rapportdagen. Vi ser detta som en engångsföreteelse.

NIBE rapporterade å andra sidan en mycket stark rapport med en tillväxt om 24 procent (väntat var 20%) och ett rörelseresultat som var 13 procent bättre än väntat, trots fortsatt komponentbrist. Aktien är fortfarande dyr, men bolaget visar än en gång varför det är förtjänat.

Cary Group, som är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande, publicerade också en rapport som var bättre än väntat på samtliga punkter. Vi tackade nej till erbjudandet, vilket de allra flesta övriga aktieägare också gjorde, varefter acceptfristen har förlängts.

Många av våra portföljbolag har haft en mycket svag aktiekursutveckling i år. Men fundamentalt är de flesta av bolagen ännu bättre idag än de var vid årsskiftet. När aktiekurserna faller blir många frestade att ändra strategi, och hellre köpa aktier i de bolag som gått bra i år (olje- och råvarubolag, vapentillverkare osv.). Det hade gynnat avkastningen i år. Men vi är långsiktiga. Och på lång sikt äger vi mycket hellre en portfölj av hållbara och högkvalitativa bolag som förbättrar framtiden, även om det svider just nu.

Månadskommentar med siffror

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.