Förvaltarkommentar ODIN Sverige oktober

ODIN Sveriges andelsägare har hittills i år tagit del av mycket hög avkastning.

Trots att den nuvarande avkastningen är väldigt hög är vår bedömning att vi äger en portfölj med bolag som står väl rustade för att fortsätta leverera god långsiktig avkastning även framöver.

Händelser
Under oktober rapporterade 28 av fondens 35 innehav för det tredje kvartalet. Över lag har rapporterna kommit in i linje med de högt ställda förväntningarna, vilket är något sämre än de två första rapportsäsongerna som var exceptionellt bra.

Fenix Outdoors aktie (-14%) utvecklades svagast under månaden efter en rapport som visade att återhämtningen i bolagets verksamhet inte går riktigt lika snabbt som väntat. Efter fallet är aktien fortfarande upp 23% i år. Även Munters aktie (-11%) utvecklades svagt efter en rapport som visserligen visade på en stark orderbok, men där lönsamheten var sämre än väntat, givet utmaningar i försörjningskedjan. Munters är den aktie i portföljen som utvecklats svagast hittills i år (-24%).

På den positiva sidan sticker Cary Group (+32%) och Addtech (+25%) ut. Cary har inte rapporterat än, och vi har inte noterat några väsentliga nyheter, men bedömer att den starka kursreaktionen möjligen beror på att aktien inkluderats i index i slutet av månaden. Addtech steg kraftigt på sin rapport som visade på ett väsentligt högre rörelseresultat än väntat, drivet av god kostnadskontroll och skicklig hantering av både prisökningar och logistikutmaningar.

Ändringar i portföljen
Den främsta ändringen vi gjort under oktober är att köpa in en liten position i Cint i samband med att bolaget genomförde en emission för att finansiera förvärvet av sin största konkurrent, Lucid. Cint tillhandahåller en digital marknadsplats där köpare av konsumentundersökningar (t.ex. stora globala varumärkesbolag) på ett automatiserat sätt kan upphandla från ett stort antal s.k. panelbolag som har direktkontakt med flera hundra miljoner konsumenter globalt. Vi spenderade en hel del tid på att analysera Cint inför börsnoteringen i februari, men valde att avstå då vi inte landade helt i ett par frågor. Sedan dess har bolaget rapporterat tre kvartal med mycket stark organisk tillväxt och hög lönsamhet, och våra frågetecken har besvarats. Förvärvet av Lucid gör dessutom Cint till den dominerande globala marknadsledaren vilket vi tror förflyttar deras marknadsposition från mycket stark till exceptionellt stark. Aktien är dock dyr, och förvärvet är inte riskfritt, varför vi enbart investerade en liten andel av fondens medel (strax under en procent) i emissionen.

Vi har även utökat vår position i Essity. För att finansiera investeringarna har vi sålt mindre positioner i ett antal innehav som utvecklats väl (t.ex. Sagax, AddLife och Biotage).

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och hur vi arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för våra andelsägare.