Förvaltarkommentar ODIN Sustainable Equities maj

Hittills i år har fonden levererat en god absolut avkastning.

Bolagen fortsätter att utvecklas väl i grunden, även om högre räntor påverkar investeringsviljan på vissa slutmarknader.

Sonova, en schweizisk tillverkare av hörapparater, visade en förbättring av försäljning och lönsamhet under andra halvan av räkenskapsåret. Den schweiziska francen har dock stärkts avsevärt, vilket har lett till en nedgång i försäljning och resultat då lejonparten av Sonovas försäljning kommer från EU och USA. Hörapparatsegmentet växte bra tack vare nya produkter och ökad efterfrågan. Företaget upplevde också en märkbar ökning av försäljningen av sina cochleaimplantat.

Prysmian levererade bra siffror för det första kvartalet. Prysmian är en kabeltillverkare med en ökande andel av försäljningen till havsbaserad vindkraft och andra aktiviteter relaterade till det gröna skiftet. Bolaget rapporterade ett starkt kassaflöde och en betydande orderbok. Företagets egna utsläpp av växthusgaser jämfört med 2019 har nu minskat med 35 procent sedan utsläppsmålen fastställdes.

Bravida polisanmäldes tidigare i år av Region Skåne på grund av överfakturering, vilket bekräftades av en extern granskning av fakturor. Marknaden ifrågasätter om detta är en engångsföreteelse eller ett strukturellt problem inom företaget. Efter en internutredning har de inblandade medarbetarna stängts av, avdelningschefen avskedats och ärendet polisanmälts av Bravida själva. Vi följer situationen noga framöver.  

Swecos kvartalsrapport mottogs väl av marknaden i maj. Sweco rapporterade förbättringar på sina slutmarknader, särskilt för den gröna omställningen inom energi, transport, industri och stadsutveckling. Majoriteten av bolagets affärs-områden har för närvarande organisk tillväxt och god lönsamhet. Bolaget genomförde ett förvärv under första kvartalet och har idag en låg skuldsättningsgrad.

Förändringar i fonden
Under månaden sålde vi ett mindre innehav i Verisk, då vi ser en bättre riskjusterad avkastning i andra bolag.

I maj har vi tagit in amerikanska bolaget A. O. Smith. Företaget är en ledande tillverkare och distributör av varmvattenberedare och pannor på den nordamerikanska marknaden. A. O. Smith tillverkar en betydande mängd energieffektiva varmvattenberedare, både i Nordamerika och i resten av världen. Uppgradering av gamla varmvattenberedare i byggnadsbeståndet bidrar till minskad energiförbrukning och miljöpåverkan. Bolaget har haft en avkastning på eget kapital på 20 procent och en årlig utdelningstillväxt på 10 procent per aktie under de senaste 5 åren.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.