Förvaltarkommentar ODIN Sustainable Equities april

I korthet ser vi fortsatt bra organisk tillväxt i våra innehav.

Under april drog så sakteliga rapportsäsongen i gång, även om de flesta av våra innehav rapporterar i maj. I korthet ser vi fortsatt bra organisk tillväxt i våra innehav men också att högre räntor i vissa fall dämpar investeringsviljan. Ett exempel på detta är vårt innehav Enphase Energy. Å ena sidan rapporterade man en imponerande tillväxt om 65% för första kvartal i år men man flaggade även för att solcellsinstallatörer skiftar fokus mot egna kostnader än på ytterligare tillväxt, vilket i Enphase fall gör det svårare att sälja lånefinansierade solcellslösningar till kunder.  

Solenergi – en långsiktigt väldigt attraktiv bransch

Solenergi är inte bara väldigt intressant ur ett hållbarhetsperspektiv utan är också en spännande och starkt växande bransch. Fonden har cirka fjorton procents exponering mot solenergi genom flera av våra innehav; från mindre komponenter som solsensorer tillverkade av DiscoverIE som bidrar till bästa möjliga vinkel och position på solpanelerna, till Tetra Tech som tillhandahåller konsult- och ingenjörstjänster inom planering och utveckling etc. för solenergiprojekt, och EDP Renewables som bedriver utveckling, konstruktion och drift av solenergi. Vi har också en position i Enphase Energy som är en ledande tillverkare av solenergiteknik och smarta energilösningar som bland annat tillverkar mikroinverterare, batterienergi-lagringssystem och programvara för solenergisystem. Företaget grundades 2006 och är baserat i Kalifornien.

Ledande tillverkare inom solenergiteknik

Enphase Energy är ledande inom kromväxelriktare som är en viktig komponent i solenergisystem eftersom de omvandlar likström (DC) som produceras av solpanelerna till växelström (AC), som används av hushåll och företag. Fördelen med mikroinverterare är att de ökar effektiviteten och tillförlitligheten hos solenergisystem, eftersom de gör det möjligt att optimera produktionen av solenergi på panelnivå. Det är särskilt viktigt i system som kan utsättas för skugga eller andra störningar som påverkar panelens prestanda. Vi uppskattar att Enphase Energy och deras konkurrent SolarEdge har cirka 90 procent marknadsandel av solcellsväxelriktare på den amerikanska marknaden. Ur ett produktperspektiv skiljer sig dock Enphase med sin höga prestanda, tillförlitlighet, säkerhet, kundservice samt enkel installation och underhåll. Att underhåll och installation är effektiv är viktigt för installatörerna, som då både sparar tid som resurser.

Under 2022 var Enphase Energy en av våra starkaste bidragsgivare, vilket gjorde att vi minskade vår position på höga nivåer mot slutet av året. Och tur var det då kursutvecklingen hittills i år har varit svag. Vad som oroar investerarna i år är främst effekterna av högre räntenivåer samt hur marknaden reagerar på övergången från Net Energy Metering (NEM) 2.0 till NEM 3.0 i Kalifornien, vilket innebär en minskning av intäkterna från försäljningen av överskottsel tillbaka till nätet. Ledningens bedömning är att försäljningen kommer att påverkas under en övergångsperiod innan installatörerna lär sig att sälja enligt det nya systemet, men att försäljningen sedan normaliseras. Det ska även sägas att NEM 3.0 ger konsumenterna incitament att investera i batterilösningar, vilket är ett tillväxtområde för Enphase. På fundamental nivå är bolaget dock både välskött, lönsamt som finansiellt mycket starkt med en mycket stark balansräkning, en årlig omsättningstillväxt på över 50% och en avkastning på eget kapital på över 60% (för de senaste fem åren). Bolaget upplever också fortsatt en mycket stark efterfrågan i linje med det växande intresset för hållbara energilösningar (bolaget rapporterade en imponerande tillväxt om 65% för första kvartal i år). Det är tydligt att Enphase har lyckats bygga en fin position i en långsiktigt väldigt attraktiv bransch, varför vi inte är speciellt oroade över den kortsiktiga bilden.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.