Förvaltarkommentar ODIN Small Cap oktober

ODIN Small Caps andelsägare har hittills i år tagit del av en mycket hög avkastning.

Trots att den nuvarande avkastningen är väldigt hög är vår bedömning att vi äger en portfölj med bolag som står väl rustade för att fortsätta leverera god långsiktig avkastning framöver.

Under oktober rapporterade 21 av fondens 35 innehav för det tredje kvartalet. Överlag har rapporterna kommit in i linje med de högt ställda förväntningarna, vilket är något sämre än de två första rapportsäsongerna som var exceptionellt bra.

De bolag vars aktier hade den svagaste utvecklingen under månaden var Nimbus Group, AFRY och Admicom. Nimbus (-8%) har inte rapporterat än och vi har inte noterat några negativa nyheter varför vår bedömning är att utvecklingen endast beror på ett avvaktande marknadssentiment. AFRY (-4%) rapporterade resultat som inte riktigt levde upp till marknadens förväntningar bl.a. drivet av att lönsamheten inom infrastrukturverksamheten stack ut åt det negativa hållet. Admicom (-3%) rapporterade överlag i linje med förväntan och lönsamheten var faktiskt något bättre än väntat, men den organiska tillväxten (+8%) var inte lika bra som väntat och bolaget har fortfarande inte hittat en ny permanent VD.

På den positiva sidan sticker CTEK, NP3 Fastigheter och Cary Group ut. CTEK (+56%) har inte rapporterat än, men aktien har fortsatt att utvecklas starkt efter den exceptionella kursutvecklingen i samband med börsnoteringen i september, bland annat efter nyheter om flera stora order på bolagets laddningslösningar för elbilar. NP3 (+34%) publicerade en rapport som var bättre än väntat på nästan samtliga punkter och bolaget har även offentliggjort förvärv av ytterligare fastigheter för två miljarder kronor. Cary Group (+29%) har inte rapporterat än, och vi har inte noterat några väsentliga nyheter, men bedömer att den starka kursreaktionen möjligen beror på att aktien inkluderats i index i slutet av månaden.

Ändringar i portföljen
Vi har inte gjort några väsentliga förändringar i portföljen under månaden, förutom att öka våra positioner i Bravida, Coor och Axfood något. I övrigt har vi endast gjort marginella justeringar.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.